Jag vill anmäla mig till konferensen

Onsdag den 8 december, klockan 9-11:30 på Tryckeriet (Vasatorpsvägen 1b) i Helsingborg. Du kan också delta digitalt via länk.

Du är välkommen på en konferens sätter fokus på ofrivillig ensamhet

Konferensen handlar om att ta steget från ensamhet till gemenskap, hur den som är ofrivilligt ensam kan hitta till social gemenskap och känna sig välkommen och inkluderad. Nu kan du lära dig mer om hur du eller din verksamhet kan bidra.

Bitte Wikström och Charlotta Schön på Socialförvaltningen har tillsammans med Eva Carlsson från Region Skåne undersökt vad ofrivilligt ensamma behöver för att ta steget från ensamhet till gemenskap. Kartläggningen har gjorts genom djupintervjuer med invånare som har erfarenhet av ofrivillig ensamhet samt med personal som möter ensamma i sitt arbete. En enkät till invånare och personal har också bidragit med viktig information. Under konferensen presenteras de behov som kommit fram under kartläggningen. Du får också ta del av tankar och idéer om vilka lösningar som skulle kunna möta behoven.

  • När: Onsdagen den 8 december klockan 9.00–11.3
  • Var: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1 B, Helsingborg.
  • Du kan också delta digitalt. Konferensen kommer att sändas live och du får en länk efter att du har anmält dig.

Det kostar inget att delta.

Anmäl dig senast den 6 december.


Program onsdag den 8 december

Klockan 9.00
Tryckeriet berättar kort om sin verksamhet.


Klockan 9.30
Hur kan design hjälpa oss att se hälsoeffekter av ensamhet och isolering på ett annat sätt?
Fergus Bisset, tjänstedesigner på Region Värmland.


Klockan 10.00
Paus


Klockan 10.15
Vad behöver ofrivilligt ensamma för att ta steget från ensamhet till gemenskap? Eva Carlsson från Region Skåne, Allmänpsykiatrin Helsingborg.
Bitte Wikström och Charlotta Schön, socialförvaltningen Helsingborg stad.


Klockan 11.15
Diskussion och avslutning.