Anmäl dig till inspirationstillfället!

Inspirationstillfället äger rum på Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1b i Helsingborg den 12 oktober, klockan 17-20

Den 12 oktober, under Skåneveckan för psykisk hälsa, bjuder Omtanke Helsingborg och Vård- och omsorgsförvaltningen in till ett inspirationstillfälle kring självhjälpsgrupper. Vi har bjudit ner Annette Wahlgren från Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg för att berätta om deras verksamhet som funnits i 25 år.

Deras modell bygger på ett koncept som testats och förfinats till den välfungerade verksamhet som finns i dag. Självhjälpsgrupperna finns både fysiskt och digitalt under ett stort antal olika teman. Man utbildar volontärer/frivilliga till igångsättare. Igångsättare är med då varje grupp startar, de första tre gruppträffarna, och sedan avgör varje grupp själva om de ska fortsätta på egen hand, något de flesta grupper gör.

Det viktiga är att igångsättare är vanliga medmänniskor och inte professionella eftersom konceptet handlar om självhjälp. Vår förhoppning är att inspirationstillfället ska leda till att vi hittar personer i Helsingborg som vill utbilda sig till igångsättare och vara med och starta upp ett självhjälpshus i Helsingborg.

Titta gärna runt på Solkattens sida: https://sjalvhjalp.com/. Blir du nyfiken kan du redan nu delta i en självhjälpsgrupp digitalt på Solkatten.

Svara på en enkät kring självhjälpsgrupper

Enkäten är både för dig som är intresserad att delta i en självhjälpsgrupp och för dig som kan tänka dig att volontärarbeta som igångsättare.