Trygghet och sammanhållning är viktigt för att trivas i sin stadsdel. Hur kan vi tillsammans göra Adolfsberg ännu bättre för dig som bor här? Hur kan stödet från kommunen utvecklas? Vad behöver du som är förälder? Vad saknar du som är barn och ungdom? Vad kan du själv bidra med? Vad kan vi tillsammans göra för att förebygga utanförskap och kriminalitet?

Delta i dialogen

Berätta om hur livet är i din stadsdel! Du behöver inte lämna ditt namn om du inte vill!