Dialog Helsingborg är sidan där Helsingborgs stad samlar några av de projekt där vi som stad vill involvera, ha en dialog eller samskapa med stadens invånare. Det är också här du kommer att kunna följa vad som händer i projekten och få återkoppling på involveringen som sker.

Här hoppas vi att du vill bidra med dina tankar och idéer till befintliga och planerade projekt i som genomförs i Helsingborg. Ditt perspektiv är viktigt för att vi ska kunna ta bra beslut och utveckla stadens verksamheter och Helsingborg som plats.

Registrera dig som användare på Dialog Helsingborg och var med och forma dagens och framtidens Helsingborg.