Dialog Helsingborg bygger på en plattform framtagen av Social Pinpoint.

Genom att använda den här webbplatsen väljer du att acceptera villkoren och godkänner även sidans integritetspolicy och modereringspolicyn. Dessa villkor gäller för alla besökare och användare av denna webbplats. Länkade webbplatser, anslutna tjänster eller tredjepartsinnehåll eller programvara har sina egna villkor som du måste följa. Om du inte accepterar någon av de villkor som presenteras här kan du avbryta användningen av webbplatsen omedelbart.


Vilka är villkoren för en användare?

När du använder webbplatsen får du inte bryta mot tillämpliga lagar och regler. Du ansvarar för att skydda ditt eget lösenord för den här webbplatsen. Obehörig användning av ditt lösenord eller konto måste omedelbart rapporteras till oss. I vissa fall kan vi eller vår leverantör (Social Pinpoint) kräva åtkomst till ditt användarkonto för att hantera tekniska problem.

Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatsen som har tillhandahållits av användarna. Allt innehåll som du publicerar omfattas av reglerna i vår modereringspolicy. Ditt bidrag kan tas bort eller avpubliceras om vi bedömer att det bryter mot reglerna i vår modereringspolicy.

Vad kräver vi av våra användare?

Du måste förstå och acceptera att;

  • du som användare ansvarar för all information, bilder och annat material som du lägger upp.
  • det är förbjudet att annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor och tjänster
  • du får inte överföra innehåll som innehåller programvaruvirus eller program som är utformade för att ändra eller förstöra funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara; eller
  • du får inte utge dig för någon annan person eller myndighet, inklusive en representant för Helsingborgs stad.
  • du får vidta åtgärder som avbryter eller stör webbplatsen. Du får inte heller vita åtgärder som avbryter eller stör servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen
  • du får inte bereda dig obehörig åtkomst till webbplatsen eller andra användarkonton

Kan du avsluta ditt konto?

Ja, vänligen kontakta oss om du önskar avsluta ditt konto.

Skadeersättning

Helsingborgs stad ansvarar inte för förlust, ansvar, anspråk eller krav, inklusive kostnader för juridiskt ombud som tredje part drabbas av på grund av att du bryter mot dessa användarvillkor.

Vilket innehåll äger vi?

Den här webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddat material som Helsingborgs stad äger. All immateriell egendom som vi tillhandahåller på webbplatsen inklusive, text, programvara, källkod, sidor, dokument och online-grafik, fotografier, ljud, video och andra interaktiva funktioner ägs eller licensieras av oss.

Med undantag för immateriella rättigheter som är offentliga, eller för vilka du har fått skriftligt tillstånd, får du inte kopiera, ändra, sända, sälja, distribuera någon av immateriella rättigheter på denna webbplats.


Ansvarsfriskrivning och garantier

Du använder webbplatsen på egen risk. Allt material som du laddar ned eller klickar dig vidare till via webbplatsen görs på egen risk och du ansvarar själv för eventuella skador eller förlust av data.

Vad händer om villkoren ändras?

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren utan att meddela i förväg. Den senaste versionen av villkoren kan ses på den här sidan. Genom att använda vår webbplats efter eventuella ändringar godkänner du de reviderade villkoren.

Webbplatsen ägs och drivs av Helsingborgs stad med programvara licensierad från Social Pinpoint. Mer information om hur Helsingborgs stad samlar in och skyddar personuppgifter hittar du i integritetspolicyn nedan.