Enkäten om grönområdet är nu stängd.

Tack till alla ni som bidrog med insikter!

Vi utvecklar och förädlar grönområdet i Fleninge

I Fleninge finns ett centralt beläget grönområde som Helsingborgs stad ansvarar för. Under 2024 har staden en budget för att höja kvalitén i närparken. I detta projekt ligger fokus på att värna om och öka den biologiska mångfalden, samt att skapa känslan av en områdespark till byborna och låta platsen bli ett grönt hjärta i mitten av byn.


Enkät och dialog
Vi vet att det är människorna som bor nära och använder grönområdet som är experterna. Vi gick därför ut med en enkät under januari 2024 för att få veta mer om området och för att få idéer om vart och hur vi ska arbeta med området. Vi bjöd även in till en träff på grönområdet för att kunna prata om platsen tillsammans med invånare.


Vad händer nu?
Enkäten har avslutats och vi har sammanställt alla svaren, det är dessa som kommer ligga till grund för de insatser vi gör i närparken. Vi befinner oss just nu i ett stadie av att planera de insatser som kommer att göras i området.


Om allt går som planerat beräknas åtgärderna vara färdiga till hösten-vintern 2024.

Vi förbättrar grönområdet i Fleninge

Satellitbild över Fleninge med grönområdet markerat.