Hans Alfredsons plats anläggs 2023

Hans Alfredson växte upp i Helsingborg och är en av våra stora kulturprofiler. Detta vill Helsingborg stad uppmärksamma och hedra med en plats i staden, på ytan belägen norr om Helsingborgs Stadsteater. Platsen är cirka 1500 kvadratmeter stor och förhoppningen är att den ska komma till glädje och nytta för helsingborgarna. Om allt går som planerat, kommer platsen att stå färdigt årsskiftet 2023/2024.

Dialogen med helsingborgarna har gett resultat
Under sommaren 2022 bad vi helsingborgarna att berätta om sina minnen av Hans Alfredson. Vi vill rikta ett stort tack till er som bidragit. Resultatet är sammanställt och till vår glädje kan vi berätta att era minnen kommer att ligga till grund för platsens framtida utformning och gestaltning. Platsen kommer att vara till för människor och inte för bilar, visa mångfalden av Hans Andersons verk, innehålla mötesplatser och öppna ytor, vackra markdetaljer och grönska som ger blomning och årsvariation.

Hur kommer platsen att se ut?

 • Vändplatsen bakom stadsteatern
  Idag är vändplatsen en stor och trafikdominerad asfaltsyta där många passerar. Vi kommer att göra en mänsklig och grön mötesplats och samtidigt låta många befintliga funktioner, så som vändplats och ett förbipasserande stråk, få finnas kvar.

 • Stråket utmed Lillans entré – får biljettförsäljning och café
  Teaterns biljettförsäljning flyttas till Lillan. I anslutning till Lillan kommer ett café med en mindre servering att finnas. Det kommer att bli en öppen och trygg mötesplats i staden med insyn och en hel del sittytor.

 • Allmänhetens minnen gestaltas med glimten i ögat
  Helsingborgarnas bild av Hans Alfredson är att Hans inte hade velat framhäva sig med en avbildning av sig själv. Snarare att på ett underfundigt sätt visa verken han skapat under sin livstid med glimten i ögat. På platsen kommer vi att visa mångfalden av Hans Alfredsons verk som helsingborgarna lyft fram som viktiga genom finurliga detaljer. Exempelvis kommer Helsingborg att få världens längsta blommiga falukorv i form av ett trappräcke. Ett annat exempel är en belysning som kommer att gestaltas som ett lysande ägg, samtidigt som vi hoppas att vi inte får för många ärenden om att ägget är löst. Vi kommer att återanvända en del stenmaterial, bland annat större granithällar, där vi kommer att blästra in små citat och figurer som knyter an till Hasses verk. Om någon undrar var alla Q har tagit vägen, så kommer man kunna hitta dem…

Förslaget i korthet

 • Renovering av trappor
 • 30 cykelparkeringar
 • Café utanför Lillans entré med uteserveringsytor
 • Platsspecifika Hans Alfredson-inslag
 • Ny beläggning för att utveckla platsen, delvis återvunnet material
 • Ny belysning för att öka tryggheten
 • Nytt vegetationskoncept och nya träd för att ge upplevelser och skapa en grönare stad
 • Renoverade trappor från Drottninggatan förbättrar tillgängligheten
 • Ekonomi: 9 miljoner
 • Projektområde: 1470 m2
 • Tidplan - färdigt årsskiftet 2023/24


Övrigt
Gestaltningsförslaget för Hans Alfredsons Plats har tagits fram av Sydväst Arkitektur och Landskap på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen i en grupp med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Helsingborgs stadsteater. Dialog har förts med berörda fastighetsägare, Brf Kristinehall, näringsidkare och Restaurang Etoile. Inte minst med helsingborgarna.


Visionsbilder över Hans Alfredsons plats


Här ligger Hans Alfredsons plats

Placering Hans Alfredsons plats

Vy från Kungsgatan

Vy från Kungsgatan