Vi ska gestalta Hans Alfredsons plats

Hans Alfredson växte upp i Helsingborg och är en av våra stora kulturprofiler. Detta vill Helsingborg stad uppmärksamma och hedra med en plats i staden, nämligen på ytan belägen norr om Helsingborgs Stadsteater. Platsen är cirka 1500 kvadratmeter stor och förhoppningen är att den ska komma till glädje och nytta för helsingborgarna.

Vi är nu inne i planeringsfasen för platsens gestaltning och utformning. För att kunna skapa en plats som blir omtyckt och använd, och som dessutom knyter an till Hans Alfredson, har vi bett helsingborgaren att berätta om sitt starkaste minne av Hans Alfredson. Just nu håller vi på att sammanställa resultatet. Platsen ska om möjligt anläggas under 2023.

Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan.


Bilden på Hans Alfredson är tagen av /Nordiska museet.

Här ligger Hans Alfredsons plats

Placering Hans Alfredsons plats

Vy från Kungsgatan

Vy från Kungsgatan