Vi inviger Hans Alfredsons plats 26 april 2024

Äntligen är platsen färdig, och lagom till den varma våren! Vi inviger platsen med pompa och ståt fredagen den 26 april 2024, klockan 15.30. Invigningsprogrammet är fyllt till brädden med roliga aktiviteter så som invigningstal, musikaliska inslag, tipsrunda och lättare förfriskningar. Varmt välkommen att delta!

Läs mer om invigningen och detaljer i programmet i Helsingborgs evenemangskalender:

Invigning Hans Alfredsons plats


Hans Alfredsons plats anlades 2023

Hans Alfredson växte upp i Helsingborg och är en av våra stora kulturprofiler. Detta ville Helsingborgs stad uppmärksamma och hedra med en plats i staden, på ytan belägen norr om Helsingborgs Stadsteater. Platsen är cirka 1500 kvadratmeter stor och förhoppningen är att den ska komma till glädje och nytta för helsingborgarna. Platsen gjordes färdig under våren 2024.

Dialogen med helsingborgarna har gett resultat

Under sommaren 2022 bad vi helsingborgarna att berätta om sina minnen av Hans Alfredson. Vi vill rikta ett stort tack till er som bidragit. Resultatet är sammanställt och till vår glädje kan vi berätta att era minnen har legat till grund för platsens utformning och gestaltning. Platsen är till för människor och inte för bilar, visar mångfalden av Hans Andersons verk, innehåller mötesplatser och öppna ytor, vackra markdetaljer och grönska som ger blomning och årsvariation.

Hur ser platsen ut?
 • Vändplatsen bakom stadsteatern
  Vändplatsen var en stor och trafikdominerad asfaltsyta där många passerade. Vi gjorde om till en mänsklig och grön mötesplats och lät samtidigt många befintliga funktioner, så som vändplats och ett förbipasserande stråk, finnas kvar.

 • Stråket utmed Lillans entré – får biljettförsäljning och café
  Teaterns biljettförsäljning flyttas till Lillan. I anslutning till Lillan kommer ett café med en mindre servering att finnas. Det kommer att bli en öppen och trygg mötesplats i staden med insyn och en hel del sittytor.

 • Allmänhetens minnen gestaltas med glimten i ögat
  Helsingborgarnas bild av Hans Alfredson är att Hans inte hade velat framhäva sig med en avbildning av sig själv. Snarare att på ett underfundigt sätt visa verken han skapat under sin livstid med glimten i ögat. På platsen visar vi mångfalden av Hans Alfredsons verk som helsingborgarna lyft fram som viktiga genom finurliga detaljer. Exempelvis kommer Helsingborg att få världens längsta blommiga falukorv i form av ett trappräcke. Ett annat exempel är en belysning som gestaltas som ett lysande ägg, samtidigt som vi hoppas att vi inte får för många ärenden om att ägget är löst. Vi har återanvänt en del stenmaterial, bland annat större granithällar, där vi har blästrat in små citat och figurer som knyter an till Hasses verk. Om någon undrar var alla Q har tagit vägen, så kommer man kunna hitta dem…
Platsen i korthet
 • Renovering av trappor
 • 30 cykelparkeringar
 • Café utanför Lillans entré med uteserveringsytor
 • Platsspecifika Hans Alfredson-inslag
 • Ny beläggning för att utveckla platsen, delvis återvunnet material
 • Ny belysning för att öka tryggheten
 • Nytt vegetationskoncept och nya träd för att ge upplevelser och skapa en grönare stad
 • Renoverade trappor från Drottninggatan förbättrar tillgängligheten
 • Ekonomi: 9 miljoner
 • Projektområde: 1470 m2
 • Tidplan - färdigt våren 2024

Övrigt

Gestaltningsförslaget för Hans Alfredsons Plats har tagits fram av Sydväst Arkitektur och Landskap på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen i en grupp med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Helsingborgs stadsteater. Dialog har förts med berörda fastighetsägare, Brf Kristinehall, näringsidkare och Restaurang Etoile. Inte minst med helsingborgarna.


Visionsbilder över Hans Alfredsons plats


Här ligger Hans Alfredsons plats

Placering Hans Alfredsons plats

Vy från Kungsgatan

Vy från Kungsgatan