Vad behöver invånare för att kunna bidra i klimatarbetet?


Under 2024 genomför vi 25 klimatdialoger med olika grupper av invånare. Vi gör det för att bättre förstå vad Helsingborgs invånare behöver för att tillsammans kunna bidra till en klimatneutral stad år 2030.

Under våren bjuder vi in invånare i olika åldrar till dialoger, till exempel elever på högstadiet och gymnasiet. Vi träffar även invånare som pendlar med bil eller cykel till jobbet och boende i olika stadsdelar.

Hur vill invånare bidra till ett klimatneutralt Helsingborg 2030? Vad behöver de för att det ska hända? Tillsammans utforskar vi frågor kopplade till resor, konsumtion och bostad. Finns det hinder för önskade förändringar i vardagen?

Syftet med dialogerna är att förstå invånares möjligheter, vilja och behov i deras bidrag till hela stadens klimatomställning. Vi ska också sprida kunskap om klimatet och samla in invånares tankar och idéer om staden i framtiden. Klimatdialogerna kan ge svar på hur vi i Helsingborg kan öka takten i omställningen.

Efter vårens dialoger summerar vi vad vi lärt oss och planerar för de dialoger vi ska göra i höst. Vi delar med oss av lärdomar och resultat både till våra kollegor i staden och till dig som är intresserad, bland annat här på dialogsajten.


Projektet klimatdialoger genomförs med stöd av Energimyndigheten och Vinnova.Tyck till om förslaget till klimat-och energiplan 2025-2030


Under tre månader är Helsingborgs nya klimat- och energiplan ute på remiss. Det betyder att du och andra invånare, experter, näringsliv och föreningar kan tycka till om förslaget. Synpunkterna tas sedan med i arbetet med att göra färdigt förslaget till planen innan den ska beslutas i kommunfullmäktige i höst.

Klimat- och energiplanen är kommunkoncernens styrdokument för stadens klimatomställning. Eftersom den nuvarande klimat- och energiplanen gäller 2018-2024 ska kommunfullmäktige besluta om en ny för perioden 2025-2030.

Sedan planen antogs första gången har Helsingborgs stad skärpt ambitionen för nettonollutsläpp inom det geografiska området och siktar nu mot klimatneutralitet redan till år 2030.

Under perioden 4 april till 4 juli är du välkommen att läsa förslaget till ny klimat- och energiplan och skicka in dina tankar och synpunkter. Du kan skicka in synpunkterna i formuläret här nedan eller skicka e-post till miljoforvaltningen@helsingborg.se

Efter remissperioden kan du läsa om de synpunkter som har kommit in här på dialogsidan.