Helsingborg ska ta fram ett nytt kulturprogram för åren 2025–2028. Kulturprogrammet är stadens politiska styrdokumente för kultur och gäller för fyra år. Nuvarande kulturprogram gäller för åren 2021-2024 och utgår från tre prioriterade områden: Hela Helsingborg, Helsingborg i världen och Helsingborg skapar och producerar.

Förslaget till nytt kulturprogram för åren 2025-2028 2028 innebär en aktualisering av det nuvarande programmet. Det betyder att programmet har uppdaterats för att vara fortsatt aktuellt.

Staden kommer också hämta in synpunkter på nya kulturprogrammet med hjälp av Region Skånes medborgarpanel Skånepanelen. Panelen består av 4 000 personer som regelbundet deltar i enkäter via nätet.

Läs förslaget till nytt kulturprogram

Vad är kultur?

Med kultur menar vi det vi kan uppleva genom konst, musik, teater och dans, genom berättandet via film, digitala spel, litteratur och serier, eller genom de föremål, minnen och traditioner som gått i arv från tidigare generationer för att få intryck och insikter, skapa sammanhang och ge tillvaron nya perspektiv. Det handlar även om det egna skapandet – i alla åldrar. Kultur är också hur vi utformar våra livsmiljöer, arkitektur, form och design.