Enkäten är nu stängd.

Upprustning av lekplatsen och bollplanen

I vår lekplatsupprustning under 2024 ingår den lilla lekplatsen på Slaktaregatan på Råå. I dagsläget är den ganska sliten och är i behov av en upprustning. Idag finns här ett par gungor, en liten klätterställning med rutschkana, ett par mindre lekredskap i sandlådan och en bollplan med linjer för basket och tennis.

Tyck till om lekplatsen!
Innan vi rustar upp lekplatsen vill vi veta vad barn och unga i området tycker om att göra där, vad som var bäst med den idag och hur den kan bli bättre. Vad tycker du eller ditt barn mest om att göra här? Hur ofta är ni här? Vad hade du önskat att vi tog med oss in i renoveringsarbetet? Du som använder platsen vet bäst. Svara därför gärna på vår enkät och berätta hur du och ditt barn upplever platsen.

Vart ligger lekplatsen och bollplanen?

Karta som visar lekplatsen på Slaktaregatan på Råå.