Enkäten är nu stängd.

Upprustning av lekplatsen och bollplanen

I vår lekplatsupprustning under 2024-2025 ingår den lilla lekplatsen på Slaktaregatan på Råå. I dagsläget är den ganska sliten och är i behov av en upprustning. Idag finns här ett par gungor, en liten klätterställning med rutschkana, ett par mindre lekredskap i sandlådan och en bollplan med linjer för basket och tennis.

Tyck till om lekplatsen!
Innan vi rustar upp lekplatsen ville vi veta vad barn och unga i området tycker om att göra där, vad som var bäst med den idag och hur den kan bli bättre. Vi gick därför ut med en enkät där vi vände oss till boende i närområdet och till de som använde lekplatsen och bollplanen. Svaren tar vi med oss in i renoveringsarbetet för att rusta upp platsen på bästa möjliga sätt för så många som möjligt.

Aktuellt i nuläget: pågående bullerutredning

Just nu har vi valt att pausa renoveringsarbetet för att invänta ett beslut från Miljönämnden gällande en bulleranmälan. Det innebär att lekplatsen inte kommer att rustas upp under 2024, utan allra tidigast under 2025. Beroende på hur lång tid det tar med ärendet kan det även komma att bli senare.

Vi sparar alla inkomna enkätsvar och synpunkter om lekplatsen och bollplanen tills det är dags att börja arbetet igen.

Vart ligger lekplatsen och bollplanen?

Karta som visar lekplatsen på Slaktaregatan på Råå.