Bygget är i full gång!

Som du kanske har märkt är lekplatsen som fanns mellan Råå och Örby borta. Men snart går det att leka där igen!
I månadsskiftet augusti-september 2023 drar bygget av den nya lilla lekplatsen igång, och om allt går enligt planerna är allt klart och redo för lek i oktober 2023.

Hur kommer nya lekplatsen att se ut?
Den upprustade lekplatsen kommer att bli väldigt lik den som stod här innan, men med några tillägg och med helt nya redskap. Det kommer att finnas en ny gungställning med fyra gungor, en ny och fräsch linbana, ett mindre klätternät i form av en skeppsmast, en rutschkana och stenar att balansera och hoppa mellan.

Barnen fick tycka till
Innan upprustningsarbetet på lekplatsen drog igång ville vi veta vad barn i området tycker om att göra där och vad som var bäst med den förra lekplatsen. Under sommaren 2022 pågick en enkätundersökning där alla som vill har kunnat tycka till.
I enkäten framgick att linbanan var gamla lekplatsens i särklass mest populära inslag. Enkäten är nu stängd.


Håll dig uppdaterad
Aktuell information om projektets status hittar du på den här sidan.

Var ska den lilla lekplatsen ligga?

Den lilla lekplatsen ska ligga på samma ställe som tidigare, mellan Råå och Örby ängar.

Översiktsbild Öresundsparken