Enkät om den lilla lekplatsen mellan Råå och Örby

Enkäten är öppen till och med 14 augusti 2022.

Snart går det att leka här igen!

Som du kanske har märkt är lekplatsen som fanns mellan Råå och Örby borta. Men snart går det att leka där igen! Om allt går enligt plan rustar vi upp och bygger en ny liten lekplats på samma ställe under vintern 2022/2023.

Tyck till om en ny liten lekplats!
Innan vi rustar upp lekplatsen vill vi veta vad barn i området tycker om att göra där och vad som var bäst med den förra lekplatsen. Tyck till och berätta för oss genom att besvara ovan enkät. Sista svarsdag är den 14 augusti.


Håll dig uppdaterad
Aktuell information om projektets status hittar du på den här sidan.

Var ska den lilla lekplatsen ligga?

Den lilla lekplatsen ska ligga på samma ställe som tidigare, mellan Råå och Örby ängar.

Översiktsbild Öresundsparken