Bygget är nu klart!

Äntligen går det att leka här igen! I månadsskiftet augusti-september 2023 drog bygget av den lilla lekplatsen igång, platsen är nu klart och redo för lek sedan början av oktober 2023.

Hur ser nya lekplatsen ut?
Den upprustade lekplatsen är väldigt lik den som stod här innan, men med några tillägg och med helt nya redskap. Det finns en ny gungställning med fyra gungor, en ny och fräsch linbana, ett mindre klätternät i form av en skeppsmast, en rutschkana och stenar att balansera och hoppa mellan.

Barnen fick tycka till
Innan upprustningsarbetet på lekplatsen drog igång ville vi veta vad barn i området tycker om att göra där och vad som var bäst med den förra lekplatsen. Under sommaren 2022 pågick en enkätundersökning där alla som vill har kunnat tycka till.
I enkäten framgick att linbanan var gamla lekplatsens i särklass mest populära inslag. Tack till dig som deltog!


Såhär såg det ut precis när det blev klart

En bild över den nyupprustade lekplatsen, fortfarande med sista byggstaketen runt. Lekplatsen är nu besiktigad och redo för lek!

En bild över den nyupprustade lekplatsen, fortfarande med sista byggstaketen runt. Lekplatsen är nu besiktigad och redo för lek!

Var ligger den lilla lekplatsen?

Den lilla lekplatsen ligger på samma ställe som tidigare, mellan Råå och Örby ängar.

Översiktsbild Öresundsparken