Enkäten om lekplatsen är avslutad.

Helsingborgarnas svar ligger till grund för de åtgärder som ska göras. Resultatet återkopplas på den här sidan våren 2023.

Om lekplatsen på Wienertorget

Wienertorgets lekplats på Planteringen är välbesökt och omtyckt av flera generationer. Runtomkring finns odlingar, grillplatser, blommor, gräsmattor och en multisportarena.

Lekplatsen gjordes om senast 2013 och är idag sliten. Framförallt handlar det om markmaterial och gummi som behöver bytas ut, men även lekutrustningen behöver förnyas. Just nu är vi igång med planeringen av en ny lekplats, som vi hoppas ska stå färdig under våren 2024.


Helsingborgarna har tyckt till!
Under hösten 2022 gick vi ut med enkät till er helsingborgare, för att höra vad ni vill göra på den nya lekplatsen och vad som är bäst med den som står där idag. Tack alla ni som svarat på enkäten. Vi håller nu på att sammanställa resultatet. Vi återkommer med beslutade åtgärder under våren 2023.


Håll dig uppdaterad
Aktuell information om projektets status hittar du på den här sidan.

Här ligger lekplatsen

Översiktsbild Wienertorget