Hoppa till huvudinnehåll

Omtänksam stad – nya sätt att mäta och förstå diskriminering

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad. För att lyckas med det behöver vi bättre förstå hur vardagen och behoven ser ut för olika invånare och arbeta innovativt för att lösa utmaningarna de står inför.

Vi har genomfört en undersökning där människor i Helsingborg fått möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och tankar om diskriminering och inkludering i Helsingborg. Vi har gjort arbetet som en del av stadens innovationsarbete och testat ett digitalt verktyg för att kartlägga strukturerna kring människors upplevelser av diskriminering. Berättelserna visar att människor upplever utanförskap, trakasserier, kränkande behandling och diskriminering och att det ofta är en del av ens vardag.

Med bättre underlag om upplevd diskriminering får vi en gemensam kunskap om läget i Helsingborg. Individer och grupper får en möjlighet att dela med sig av sina upplevelser på ett strukturerat sätt. Berättelserna ger liv åt och kompletterar den statistik vi få in genom traditionella enkäter. Vi vet att mörkertalet är stort för diskriminering och många upplevelser av diskriminering kommer inte fram. Med ett gemensamt kunskapsunderlag kan vi se vilka förändringar vi behöver göra och hur vi kan utveckla arbete mot diskriminering och för lika möjligheter.

Ta del av berättelserna

Titta på filmen nedan där några av berättelserna är inlästa.
Du kan också läsa rapoorten i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

  • Vad tänker och känner du när du hör berättelserna?
  • Har du varit med om något liknande?
  • Har du blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller känt dig ovälkommen?

Stadens arbete för lika möjligheter

Helsingborgs stad har en plan för lika möjligheter som innehåller 17 åtgärder. Stadens förvaltningar och bolag ska tillsammans med invånare, civilsamhälle och näringsliv göra konkreta förändringar för att skapa lika möjligheter och säkra mänskliga rättigheter för alla i Helsingborg. Här kan du läsa om planen https://likamojligheter.helsingborg.se/

QR-kod

Scanna QR-koden för att komma till dialogen på din telefon eller platta

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157