Vi utvecklar och förädlar Öresundsparken

Öresundsparken är en av stadens kulturparker. Den ligger söder om Hälsovägen. Här finns stora grönytor och höga naturvärden. Kulturhistorien är en stor och viktig del av Öresundsparkens identitet och något vi värnar om.

Enkätundersökningen som pågick 30 maj-3 juli 2022 är stängd.
Under 2022 gick vi ut med en enkätundersökning och frågade dig som använder parken, hur du nyttjar den och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Svaren som kom in ligger till grund för de åtgärder som genomförs 2023. Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan. Tack till dig som kom och pratade med oss i Öresundsparken sommaren 2022! Det gav oss värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Såhär förbättrar vi Öresundsparken

Sedan början av oktober 2023 förädlar och utvecklar vi Öresundsparken. Parken behåller sina värdefulla gröna kvaliteter och du kommer även framöver att kunna njuta av en grön och lummig park med utsikt mot sundet.

Under våren 2023 genomförde vi de första åtgärderna. Vi beskar buskar och träd, bland annat för att förstärka sikten ut från parken över sundet och för att göra vallgravens vatten mer synligt i parken. Vi har sedan fortsatt med en rad olika åtgärder, som flytt av paviljongen, upprustning av lekplatsen, komplettering av gångvägar och sittplatser, med mera.

Det här gör vi nu

Paviljongen har fått en ny plats

Paviljongen som tidigare stod på den stora gräsmattan väster om vallgraven har fått en ny plats en bit söderut, med mer utsikt över staden och sundet. Här får den ett fint läge som många kan njuta av. Historiskt har det tidigare funnits paviljonger i denna del av parken. Paviljongen pryds med snickarglädje, som anknyter till slutet av 1800-talet då huvuddelen av parken anlades. Den får en ny spira och vi höjer det befintliga taket. I anslutning till paviljongen skapar vi blommande perennplanteringar och ramar in platsen med nya häckar. Vi planterar även ett par körsbärsträd i anslutning till platsen.

Lekplatsen får nytt spännande innehåll

Vi bygger om och rustar upp lekplatsen med både befintligt och nytt spännande innehåll. Tre lekpaviljonger målade i tidstypiska färger, anknyter till parkens historia. Det populära klätternätet blir kvar och vi ersätter karusellen med en ny. Vi kompletterar lekplatsen med studsmattor, ”ljudlurar”, en gungställning, en mindre rutschkana och ett volträcke. En större baksandlåda med lekbord omgärdas av en sittmur i olika höjd för att passa både barn och vuxna. I mitten av lekplatsen blir det också en liten bro, som tillsammans med lekpaviljongerna och parkmöbler i barnstorlek, anknyter till den ”stora” parkens innehåll.

Bland träden och buskarna intill lekplatsen skapar vi en slinga, där barn kan gå på sin egen lilla upptäcktsfärd.

Vi renoverar utsiktsplatsen

Högt över Fågelsångsgatan och S:t Jörgens plats renoverar vi utsiktsplatsen. Vi lägger om beläggningen och sätter ut nya bänkar. En mur och ett nytt räcke omgärdar platsen. Här kan du sedan tryggt njuta av utsikten över sundet.

Vi skapar ”finrum” med extra satsningar på planteringarna

På tre platser i parken satsar vi extra mycket på våra planteringar, varav platsen runt paviljongen är en. Här skapar vi ”finrum” med ny belysning och tillgänglighetsanpassade sittplatser där du med en nyplanterad häck bakom ryggen kan njuta av blomsterprakten.

Vi skapar en välkomnande entré

Vi tydliggör en huvudentré för parken med en skylt med information om parken.

Vi gör om anslutningen till Landborgspromenaden

Vi gör om anslutningen till Landborgspromenaden intill parken i söder. Vi öppnar upp platsen för att öka sikten till och från platsen inom parken, men också ut över Öresund. Här kommer även i fortsättningen att finnas sittplatser.

Vi kompletterar gångvägar, belysning, soffor och bänkar

Vi kompletterar och lägger om gångvägar för att öka framkomligheten och tillgängligheten. Vi byter också ut och kompletterar belysningen, byter ut och kompletterar parksoffor och bord samt byter till större papperskorgar.


Vi nyinviger Öresundsparken söndag 26 maj

Äntligen står Öresundsparken klar, just som vårvärmen gör sitt intåg! Det vill vi fira söndagen 26 maj 2024 klockan 14.00 – gärna tillsammans med dig. Dagen erbjuder något för alla: invigningstal, svängig folkmusik, teaterföreställning, tipsrunda och uppfriskande förfriskningar. Vi ses vid paviljongen, strax väster om Valltorps vårdboende. Varmt välkommen att delta!

Läs mer om nyinvigningen och detaljer i programmet i Helsingborgs evenemangskalender:
Nyinvigning av Öresundsparken


Bilder på Öresundsparken

Var ligger Öresundsparken?

Öresundsparken är en kuperad park i olika nivåer. Den nedre delen av parken ligger mot Hälsovägen. Parken går som ett L och dess västra sida ligger längs med Fågelsångsgatan. Den högsta delen av parken gränsar mot gatorna Mäster Ernst gata och Villatomtsvägen, som ligger i öster. Öresundsparken utgör det grönmarkerade området.

Översiktsbild Öresundsparken