Enkäten om Öresundsparken är stängd.

Vi vill utveckla och förädla Öresundsparken

Öresundsparken är en av stadens kulturparker. Den ligger söder om Hälsovägen. Här finns stora grönytor och höga naturvärden. Vi vill nu förädla parken och utveckla miljön för ökad trivsel och funktion.

Det är framförallt grönska och lekfunktioner vi kommer att se över och vänder oss därför till dig för att höra hur du använder parken och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Kulturhistorien är en stor och viktig del av Öresundsparkens identitet och något vi fortsatt kommer att värna om.

Enkätundersökningen som pågick 30 maj-3 juli är nu stängd. Resultatet håller på att sammanställas.
Svaren ligger sedan till grund för de åtgärder som ska göras. Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan.

Tack till dig som kom och pratade med oss i Öresundsparken i somras! Det gav oss värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.


Bilder på Öresundsparken

Var ligger Öresundsparken?

Öresundsparken är en kuperad park i olika nivåer. Den nedre delen av parken ligger mot Hälsovägen. Parken går som ett L och dess västra sida ligger längs med Fågelsångsgatan. Den högsta delen av parken gränsar mot gatorna Mäster Ernst gata och Villatomtsvägen, som ligger i öster. Öresundsparken utgör det grönmarkerade området.

Översiktsbild Öresundsparken