Tack till alla som valt att svara på enkäten!

Svaren på enkäten om hur vi kan utveckla Östra Ramlösa har nu analyserats. Nästa steg i arbetet är att ta fram ett gestaltningsprogram för Östra Ramlösa. Ett sådant program beskriver mer i detalj hur lekplatser, parker, grönområden, cykelvägar, parkeringar och andra gemensamma platser i stadsdelen ska se ut. All värdefull och viktig input från den genomförda enkäten kommer att delas med projektets arkitekter och samarbetspartners. Synpunkter och idéer från 375 helsingborgare kommer nu att hjälpa projektgruppen i utvecklingen mot målet att skapa "Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer".

Här kan du läsa rapporten över resultaten från enkäten.


Östra Ramlösa är nära centrala Helsingborg, bara fem kilometer från sundet och med naturen alldeles inpå knuten. Gång,
cykel- och ridvägar kommer att gå genom hela området, vilket ger bra förutsättningar att förflytta sig utan bil. Skola, förskola och idrottshall blir centrala i den här nya stadsdelen och en stor aktivitetspark för barn och vuxna planeras utmed Lussebäcken i den östra delen. Bra kollektivtrafik planeras, med goda förbindelser till både den
centrala staden och Ramlösa station.


Tidslinje

Tiderna för byggstart samt start av bostads- och tomtförsäljning är endast preliminära och kan ändras.
 • Tidslinjepost 1 - complete

  Enkäten öppnar

  Maj 2022
  Du hittar enkäten här

 • Tidslinjepost 2 - complete

  Resultatet från enkäten presenteras

  Oktober 2022

 • Tidslinjepost 3 - active

  Gestaltningsprogram utvecklas

  Våren 2023 och beräknas vara klar i augusti
  Enkätsvaren är ett viktigt underlag för att ta fram gestaltningsprogrammet.

 • Tidslinjepost 4 - incomplete

  Detaljplanen antas

  Planeras till tredje kvartalet 2023
  Detaljplanen är det juridiska dokument som reglerar hur marken ska användas och hur bebyggelsen får se ut.
  Du kan läsa förslaget till detaljplan här

 • Tidslinjepost 5 - incomplete

  Byggstart

  År 2025-2026
  Byggnation bedöms pågå under 10-15 år.

 • Tidslinjepost 6 - incomplete

  Byggföretag påbörjar försäljning/uthyrning av bostäder

  År 2025

 • Tidslinjepost 7 - incomplete

  Fribyggartomter för villor släpps till försäljning

  År 2025-2026