Vad är viktigt för barnfamiljer?

Målet är en attraktiv, levande och hållbar stadsdel med stort fokus på barnfamiljer. Östra Ramlösa ska bli Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer!


Östra Ramlösa är nära centrala Helsingborg, bara fem kilometer från sundet och med naturen alldeles inpå knuten. Gång,
cykel- och ridvägar kommer att gå genom hela området, vilket ger bra förutsättningar att förflytta sig utan bil. Skola, förskola och idrottshall blir centrala i den här nya stadsdelen och en stor aktivitetspark för barn och vuxna planeras utmed Lussebäcken i den östra delen. Bra kollektivtrafik planeras, med goda förbindelser till både den
centrala staden och Ramlösa station.


Tidslinje

Tiderna för byggstart samt start av bostads- och tomtförsäljning är endast preliminära och kan ändras.
 • Tidslinjepost 1 - active

  Enkäten öppnar

  Maj 2022
  Du hittar enkäten här

 • Tidslinjepost 2 - incomplete

  Resultatet från enkäten presenteras

  September 2022

 • Tidslinjepost 3 - incomplete

  Gestaltningsprogram tas fram

  Hösten 2022
  Enkätsvaren är ett viktigt underlag för att ta fram gestaltningsprogrammet.

 • Tidslinjepost 4 - incomplete

  Detaljplanen antas

  Planeras till tredje kvartalet 2023
  Detaljplanen är det juridiska dokument som reglerar hur marken ska användas och hur bebyggelsen får se ut.
  Du kan läsa förslaget till detaljplan här

 • Tidslinjepost 5 - incomplete

  Byggstart

  År 2025-2026
  Byggnation bedöms pågå under 10-15 år.

 • Tidslinjepost 6 - incomplete

  Byggföretag påbörjar försäljning/uthyrning av bostäder

  År 2025

 • Tidslinjepost 7 - incomplete

  Fribyggartomter för villor släpps till försäljning

  År 2025-2026

QR-kod

Scanna QR-koden för att komma till dialogen på din telefon eller platta