Östra Ramlösa

Fem kilometer från sundet, med naturen alldeles inpå knuten, planerar vi för den nya stadsdelen Östra Ramlösa. Det blir ett grönt och familjevänligt område som på sikt kommer att inrymma 3 000 bostäder. Just nu är detaljplanen för den första etappen på granskning. Här kan du ta del av handlingarna och tycka till om förslaget.

Skola, förskolor och idrottshall blir centrala i den nya stadsdelen och en stor aktivitetspark för barn och vuxna ska finnas utmed Lussebäcken i den östra delen. Gång, cykel- och ridvägar kommer att gå genom hela området, vilket ger bra förutsättningar att förflytta sig utan bil. Bra kollektivtrafik planeras, med goda förbindelser till både den centrala staden och Ramlösa station.

År 2012 godkände stadsbyggnadsnämnden ett planprogram som stakar ut riktlinjerna för utvecklingen i Östra Ramlösa. Här kan du ta del av planprogrammet (pdf 3 MB). Det tar lång tid att planera och bygga en helt ny stadsdel, och projektet är indelat i flera etapper.

Just nu är vi mitt uppe i arbetet med en första detaljplan för bostäder. Den var på samråd sommaren 2022, och sommaren 2024 är den på granskning.

Detaljplanen för etapp 1 är på granskning 4 juni–2 juli 2024

Sommaren 2022 var förslaget till detaljplanen för etapp 1 (Långeberga 1:1 med flera) i Östra Ramlösa på samråd. Sedan dess har vi gått igenom alla synpunkter som kom in under perioden och arbetat igenom planförslaget på nytt. Från 4 juni till och med 2 juli 2024 är det bearbetade planförslaget på granskning. Då har du möjlighet att se hur förslaget för etapp 1 av den nya stadsdelen Östra Ramlösa kan se ut och även lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du ta del av handlingarna

Film om granskningen av Östra Ramlösa etapp 1

Visionsbilder över olika vyer i etapp 1

Ta en titt på hur området skulle kunna se ut i framtiden!

Planområde för etapp 1 Östra Ramlösa

Hållbar mobilitet och delningstjänster

I Östra Ramlösa är barnfamiljen i fokus. Här kommer nya trygga gång-och cykelstråk att skapas, som knyter ihop Östra Ramlösa med de omgivande stadsdelarna.

Kollektivtrafiken är på plats när inflyttningen till området börjar, så att det blir lätt att röra sig utan bil. Att resa och förflytta sig på ett hållbart sätt uppmuntras och underlättas genom att nya lösningar utvecklas. Ett exempel är mobilitetshus där flera funktioner samsas, inte bara parkering utan nya former av service kombinerat med verksamheter. Det kan handla om cykel- och bilpooler, smarta e-tjänster med leverans- och hemservice och nytänkande när det gäller delningstjänster.

Med naturen inpå knuten

Lussebäcken ringlar sig genom området och skapar möjligheter att leka, lära och njuta av vatten i olika former. Alla har nära till den planerade aktivitetsparken och ett stort utbud av aktiviteter där rörelse, lek och träning står i fokus. Gröna stråk och parker förstärker känslan av närhet till frisk luft och natur, men också stadslivet blir inbjudande. Det skapas gröna gatumiljöer som välkomnar fotgängare och cyklister, samtidigt som bilister uppmanas att ta det försiktigt. I Östra Ramlösa blir det lätt att sitta ned och koppla av och barnen cyklar tryggt till sina kompisar.

Genom att utgå ifrån och bygga vidare på all den grönska, natur och vattendrag som finns, skapas de allra bästa förutsättningarna att bygga en stadsdel i samspel med naturen.