Enkäten om grönområdet i Rydebäck är nu stängd.

Tack till dig som har bidragit med tankar och idéer. I maj månad återkopplar vi här på sidan kring vilka åtgärder som kommer att genomföras i höst.

Vi vill utveckla och förädla grönområdena i Rydebäck

I Rydebäck finns mycket grönyta med höga naturvärden som Helsingborgs stad ansvarar för. Vi har pekat ut ett större grönstråk i centrala Rydebäck (det markerade området i grönt i nedan bild) som vi vill utveckla och förädla. Detta för att skapa bättre förutsättningar både för människor och djur genom en stärkt biologisk mångfald och en ökad trivsel ute i det gröna.

I mars genomförde vi en enkät bland invånare i Rydebäck som fick tycka till kring hur de vill att dessa grönområden ska se ut.


Vi förbättrar grönområdet i Rydebäck

Satellitbild över Rydebäck