Enkäten om grönområdet i Rydebäck är stängd.

Tack till dig som har bidragit med tankar och idéer.

Vi utvecklar och förädlar grönområdena i Rydebäck

I Rydebäck finns mycket grönyta med höga naturvärden som Helsingborgs stad ansvarar för. Vi har pekat ut ett större grönstråk i centrala Rydebäck (det markerade området i grönt i nedan bild) som vi vill utveckla och förädla. Detta för att skapa bättre förutsättningar både för människor och djur genom en stärkt biologisk mångfald och en ökad trivsel ute i det gröna.

I mars 2022 genomförde vi en enkät bland invånare i Rydebäck som fick tycka till kring hur de vill att dessa grönområden ska se ut. Vi vill tacka dig som gav oss värdefulla idéer och tankar inför det fortsatta arbetet.

Beslutade åtgärder
Vi ser över, rustar upp och målar alla soffor längs kärleksstigen. Även någon extra bänk sätts upp. Nya lökplanteringar och en del trädplanteringar längs stråket är att vänta. Vi lägger störst fokus på parken vid dammarna med nya mötesplatser med sittgrupper, fler soffor, grillplatser, papperskorgar och planteringar med blommande buskar.

Ingången till nuvarande hundhägn flyttas till den nordvästra delen, som ligger högre upp på en torrare plats.

Vad händer nu?
Vi är igång med upprustningarna i hela grönområdet.

Om allt går som planerat beräknas åtgärderna vara färdiga till våren 2024.


Vi förbättrar grönområdet i Rydebäck

Satellitbild över Rydebäck