Enkäten om grönområdet i Rydebäck är nu stängd.

Tack till dig som har bidragit med tankar och idéer.

Vi vill utveckla och förädla grönområdena i Rydebäck

I Rydebäck finns mycket grönyta med höga naturvärden som Helsingborgs stad ansvarar för. Vi har pekat ut ett större grönstråk i centrala Rydebäck (det markerade området i grönt i nedan bild) som vi vill utveckla och förädla. Detta för att skapa bättre förutsättningar både för människor och djur genom en stärkt biologisk mångfald och en ökad trivsel ute i det gröna.

I mars 2022 genomförde vi en enkät bland invånare i Rydebäck som fick tycka till kring hur de vill att dessa grönområden ska se ut. Vi vill tacka dig som gav oss värdefulla idéer och tankar inför det fortsatta arbetet.

Beslutade åtgärder
Vi kommer att se över, rusta upp och måla alla soffor längs kärleksstigen. Även någon extra bänk kommer att sättas upp. Nya lökplanteringar och en del trädplanteringar längs stråket är att vänta. Vi kommer att lägga störst fokus på parken vid dammarna med nya mötesplatser med sittgrupper, fler soffor, grillplatser, papperskorgar och planteringar med blommande buskar.

Ingången till nuvarande hundhägn kommer att flyttas till den nordvästra delen, som ligger högre upp på en torrare plats.

Vad händer nu?
Vi är nu inne i en projekteringsfas. Entreprenörer kommer att handlas upp våren 2023. Åtgärderna beräknas vara färdiga någon gång hösten 2023.


Vi förbättrar grönområdet i Rydebäck

Satellitbild över Rydebäck