Hoppa till huvudinnehåll

Ändring av översiktsplan för södra staden

Översiktsplanen är kommunens viktigaste långsiktiga styrdokument för fysisk planering. Just nu arbetar vi med en ny översiktsplan för södra staden. Från 5 februari till och med 7 april 2024 är förslaget på översiktsplanen på samråd. Då är du välkommen att tycka till!

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Det är en ledstjärna som vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Stadsplan södra staden är en ändring av Helsingborgs översiktsplan som omfattar områdena Helsingborg C, Oceanhamnen, Västhamnen, Hamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Ramlösa station, Planteringen och Miatorp.

Planförslaget är på samråd 5 februari–7 april 2024

Mellan 5 februari och 7 april kan du som bor, är verksam i eller har synpunkter om området tycka till om förslaget till översiktsplanen. Det gör du enklast i vår digitala dialogkarta nedanför det här stycket, i avsnitt 3 och 4. I avsnitt 8 kan du läsa vad andra har tyckt om planförslaget.

Det går även att mejla synpunkter till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller skicka via post till
Stadsbyggnadsnämnden
SE-251 89 Helsingborg

Vid frågor kan du nå oss genom Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00.


Träffa oss!

Vi bjuder in till ett antal öppna träffar för att berätta mer om översiktsplanen och svara på frågor. Varmt välkommen att träffa oss under något av följande tillfällen:

 • Tisdag 27 februari klockan 16.00-19.00 på Wienertorget på Planteringen.
 • Tisdag 5 mars klockan 11.00-18.00 på Stadsbiblioteket.
 • Lördag 16 mars klockan 11.00-16.00 på Stadsbiblioteket.

Näringslivsfrukostar för företag

Vi bjuder in till två näringslivsfrukostar för dig som är företagare, är verksam i eller har andra kopplingar till näringslivet i södra staden. Vi bjuder på frukost, en kort presentation av förslaget och ger möjlighet att ställa frågor. Antalet platser är begränsade. Anmäl dig senast tre dagar innan till oss på oversiktsplanering.sbf@helsingborg.se.

 • Onsdag 28 februari klockan 7.00-9.00, Näringslivsfrukost på Nowaste (Landskronavägen 5B).
 • Torsdag 21 mars klockan 7.30-9.00, Näringslivsfrukost på Oxhallen (Bredgatan 25).

Stadsplan södra staden i korthet

Tidslinje

 • Tidslinjepost 1 - complete

  Tidig dialog

  2022

 • Tidslinjepost 2 - active

  Samråd

  5 februari–7 april 2024

 • Tidslinjepost 3 - incomplete

  Bearbetning av översiktsplanen

 • Tidslinjepost 4 - incomplete

  Granskning

  2025

 • Tidslinjepost 5 - incomplete

  Planen antas av kommunfullmäktige

 • Tidslinjepost 6 - incomplete

  Planen vinner laga kraft

Om översiktplanering

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen (2010:900). En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska ge långsiktigt stöd och underlag underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

I den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2021, redovisar vi tydliga strategier och övergripande geografiska ställningstaganden. Det innebär att översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj redovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i kommande planering.

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej genom att ta fram och anta en så kallad planeringsstrategi. Den bidrar till att vi kan fånga förändrade förutsättningar genom att vi har en kontinuerlig översiktsplanering som håller planen aktuell.

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157