Vi har utvecklat och förädlat grönområdet på Adolfsberg

Stråket mellan Adolfsberg, Sofieberg och Ragnvalla består av stora grönytor och höga naturvärden. Den gröna, bilfria gång- och cykelvägen genom området är en viktig och uppskattad del av östra Helsingborg och något vi värnar om.

Arbetet inleddes under 2022, när vi gick ut med en första enkätundersökning och frågade dig som använder parken, hur du nyttjar den och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Svaren som kom in har legat till grund för de åtgärder som genomfördes 2023 och 2024. Stort tack till dig som bidrog!

Åtgärder vi gjort under 2023–2024 för en ökad trivsel, trygghet och biologisk mångfald

Under 2023–2024 genomförde vi en rad åtgärder för att bidra till en ökad trivsel och funktion i parken. Det är framför allt grönska och mötesplatser vi har satsat på. Parken bibehåller sina värdefulla gröna kvaliteter, och du kommer även i fortsättningen kunna njuta av en grön och lummig park och stillsamheten i den.

Under 2023 och 2024 gjorde vi en rad åtgärder, bland annat har vi:

  • byggt ett utegym
  • byggt en säkrare, upphöjd trafikövergång över Filbornavägen
  • planterat mängder av vårlök längst gångvägen
  • planterat en äng med många sorters blommor
  • ordnat nya fotbollsmål och upprustad plan med linjer, och en mötesplats intill fotbollsplanen
  • anlagt ett Arboretum, eller en trädslinga, med över 60 olika träd
  • planterat en äppellund med 16 olika äppleträd, och andra fruktträd
  • kompletterat och lagt om gångvägar för att knyta samman områden och öka tillgängligheten
  • byggt en boulebana med bänkar och blommande buskar
  • ställt ut flera nya bänkar, en del lite spännande och roliga
  • beskurit buskage och öppnat upp runt stora lekan för en tryggare miljö
  • placerat ut grillar, nya bänkar och bord för en bättre och trevligare mötesplats
  • ordnat ny belysning, lagt till fler lampor
  • ställt ut sittplatser och planterat en magnolia på den plats som upplevdes mest rofylld
  • installerat fotoutställningen Mitt Adolfsberg i tunneln under Fältarpsvägen


Vi ska även bygga en ny temalekplats!

Vi har fått många önskemål om att rusta upp och förbättra den befintliga lekplatsen. Vi har fått medel för att göra en större satsning på en temalekplats, går allt som planerat bygger vi den under 2025. Temat på lekplatsen blev djur och natur, som bestämdes efter insamling av förslag från områdets barn, som varit öppen under januari och februari 2024. Läs mer om lekplatsen här:

Lekplats på Adolfsberg


Fotoutställningen Mitt Adolfsberg

I tunneln under Fältarpsvägen har vi installerat fotoutställningen Mitt Adolfsberg, där invånare själva skickat in bilder från sin vardag, på vackra vyer från området - och ett par historiska foton! Ännu finns lite plats kvar att fylla. Bidra med dina foton du med!


Några nyheter från området

Bildgalleri som visar ett par utvalda åtgärder vi genomfört längs det gröna stråket mellan Sofieberg och Adolfsberg