Enkäten om Adolfsberg och Sofieberg är stängd.

Resultatet håller på att sammanställas.

Vi förbättrar det gröna stråket mellan Sofieberg och Adolfsberg

Längs med det gröna stråket mellan Sofieberg och Adolfsberg finns mycket grönyta med höga naturvärden som Helsingborgs stad ansvarar för. Vi har markerat området i grönt i nedan bild, som vi vill utveckla och förädla. Detta för att skapa bättre förutsättningar både för människor och djur genom en stärkt biologisk mångfald och en ökad trivsel ute i det gröna. Vi vill också skapa en känsla av trygghet.

I december 2022 och januari 2023 genomförde vi en digital enkät bland invånarna i området som fick tycka till kring grönområdet, vad som saknas och vad som önskas.

Tack till dig som deltagit i enkätundersökningen!
Enkäten är nu stängd och resultatet håller på att sammanställas. Svaren kommer att ligga till grund för de åtgärder som ska genomföras.

Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan
Om allt går som det ska kommer beslutade åtgärder att vara genomförda hösten 2023.


Upprustningen gäller grönmarkerat område

Upprustningen gäller grönmarkerat område

Blandade bilder från området

Bildgalleri från det gröna stråket mellan Sofieberg och Adolfsberg