Vi vill utveckla och förädla Adolfsberg

Stråket mellan Adolfsberg, Sofieberg och Ragnvalla består av stora grönytor och höga naturvärden. Den gröna, bilfria gång-och cykelvägen genom området är en viktig och uppskattad del av östra Helsingborg och något vi värnar om.

Enkätundersökningen som pågick december 2022 till februari 2023 är stängd.
Under 2022 gick vi ut med en enkätundersökning och frågade dig som använder parken, hur du nyttjar den och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Svaren som kom in ligger till grund för de åtgärder som genomförs 2023 och 2024. Information om projektet uppdateras löpande på den här sidan. Tack till dig som har gått in och tyckt till! Det gav oss värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Vi genomför följande åtgärder 2023–2024, för en ökad trivsel, trygghet och biologisk mångfald
Under 2023–2024 genomför vi en rad åtgärder för att bidra till en ökad trivsel och funktion i parken. Det är framför allt grönska och mötesplatser vi kommer att satsa på. Parken bibehåller sina värdefulla gröna kvaliteter, och du kommer även i fortsättningen kunna njuta av en grön och lummig park och stillsamheten i den.

Under 2023 påbörjade vi arbetet genom att:

 • bygga ett utegym
 • ta prover i vissa av vallarna för att se om de kan justeras eller tas bort för att platserna ska upplevas mer öppna
 • bygga en säkrare, upphöjd trafikövergång över Filbornavägen
 • plantera mängder av vårlök längst gångvägen
 • plantera en ängsplantering med många sorters blommor
 • ordna nya fotbollsmål och upprustad plan med linjer, och en mötesplats intill fotbollsplanen
 • anlägga ett Arboretum, eller en trädslinga, med över 60 olika träd
 • plantera av en äppellund med 16 olika äppleträd, och andra fruktträd

Under 2024 fortsätter vi arbetet och kommer att:

 • komplettera och lägga om gångvägar för att knyta samman områden och öka tillgängligheten
 • anlägga en alldeles ny gångväg som förbinder Rosengården med Ragnvalla/Sofieberg/Adolfsberg
 • bygga en boulebana med bänkar och blommande buskar
 • ställa ut flera bänkar, en del lite spännande och roliga
 • skapa konstnärlig utsmyckning i tunneln tillsammans med skolbarn
 • beskära buskage och öppna upp runt stora lekan för en tryggare miljö
 • placera ut två grillar, nya bänkar och bord för en bättre och trevligare mötesplats
 • ordna ny belysning. Lampor byts ut till nya med bättre ljus, och nya lampor läggs till
 • ställa ut sittplatser och plantera en magnolia på den plats som upplevdes mest rofylld
 • installera fotoutställningen Mitt Adolfsberg i tunneln

Om allt går som det ska, kommer samtliga åtgärder att vara genomförda till sommaren 2024.


Vi ska även bygga en ny lekplats!

Vi har fått många önskemål om att rusta upp och förbättra den befintliga lekplatsen. Vi har fått medel för att göra en större satsning på en temalekplats, går allt som planerat bygger vi den under 2024/2025. Temat på lekplatsen bestäms efter insamling av förslag från områdets barn, som varit öppen under januari och februari 2024. Läs mer om lekplatsen här:

Lekplats på Adolfsberg


Detta ska vi göra i grönområdet

Blandade bilder från området

Bildgalleri från det gröna stråket mellan Sofieberg och Adolfsberg