Välkommen till vårt fjärde invånarråd!

Invånarrådet äger rum den 11 augusti i Helsingborgsrummet (Henckels torg 3, Oceanhamnen) och kommer att handla om var H22-paviljongen ska lokaliseras.

Var tycker du att H22-paviljongen ska hamna efter H22?


Invånarråd är ett forum där invånare i Helsingborg får möjlighet att prata om framtidens Helsingborg tillsammans med andra invånare och några av stadens förtroendevalda. Invånarråden är en del H22, Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Den 11 augusti håller vi vårt invånarråd om H22-paviljongen. Du som vill vara med är välkommen att komma ner till Oceanhamnen. Vi träffas inne i Helsingborgsrummet i Prismahuset.

Vi kommer att tala om H22 paviljongen och hur den ska få nytt liv efter H22 City Expo.

H22-paviljongen är symbolen för H22 City Expo

Under H22 City Expo fungerar H22-paviljongen som info-punkt och mötesplats utmed hamnpromenaden mellan Kungstorget och Hamntorget. Paviljongen är ­utformad för att kunna vara flyttbar. Trä är ett förhållandevis lätt material som enkelt kan demonteras och byggas upp igen.

Efter H22 City Expo ska H22-paviljongen få ett nytt liv på en ny plats i staden. Vi vill nu ge stadens invånare möjligheten att påverka paviljongens framtida placering och användningsområde. Vilken plats skulle passa? Hur skulle paviljongen kunna användas?

Vilken plats skulle passa? Hur skulle paviljongen kunna användas?

 • Förslag nr 1: Bunker Bar

  Attraktivt läge på Gröningen som gjort för en spännande byggnad. Säsongsbetonad verksamhet eller året runt beroende på inriktning. Kanske till och med en takservering?

 • ​Förslag nr 2: Atlantparken

  I samband med att Oslopiren och det nya badhuset byggs färdigställs också Atlantparken. H22-paviljongen skulle kunna bli en samlande mötesplats i den nya parken. Paviljongen skulle möjligen kunna användas som omklädningsrum/café/­väderskydd?

 • ​Förslag nr 3: Östra Ramlösa

  Paviljongen skulle kunna bli ett uteklassrum kopplat till den planerade Skogsträdsgården.

Vilket förslag gillar du?


Om invånarråden

Under 2021 har Helsingborgs stad anordnat tre invånarråd och det fjärde och sista kommer att genomföras under hösten 2022. Invånarråd riktar sig till alla som lever och arbetar i Helsingborg. På våra invånarråd deltar representanter från näringslivet, föreningslivet, stadens förtroendevalda och tjänstemän från Helsingborgs stad.

 • Det första invånarrådet (advisory board) den 28 januari 2021 - Här frågade vi brett. Hur ser du på framtidens Helsingborg? Vilka utmaning finns? Vilka goda kvalitéer har Helsingborg som kan vi bygga vidare på? Utifrån det som kom fram under det första invånarrådet valdes teman för de kommande träffarna - möteplatser, dialog- och inflytande och miljö- och klimat. Läs summeringen från invånarrådet här.
 • Det andra invånarrådet den 25 maj 2021 - Temat var mötesplatser. Har diskuterade vi hur vi vill mötas i Helsingborg, lyfte fram goda exempel och diskuterade hur vi kan komma vidare. Läs summeringen från invånarrådet här.
 • Det tredje invånarrådet den 18 november 2021 - Under det tredje invånarrådet krokade vi an med ett projekt som handlar om att tillgängliggöra lokalpolitiken. Träffen hölls den 18 november på Tryckeriet och vi bjöd på pizza därför blev namnet "Pizza och politik". Syftet med träffen var att invånare skulle hjälpa staden att testa idéer för hur vi kan:
  • skapa en infrastruktur för dialog mellan valen
  • möjliggöra för invånare att få information om beslut som påverkar dem
  • ge skolelever en upplevelse av den lokala demokratin på plats i rådhuset

Läs sammanställningen av invånarrådet här.