Om invånarråden


Invånarråd är ett forum där invånare i Helsingborg får möjlighet att prata om framtidens Helsingborg tillsammans med andra invånare och några av stadens förtroendevalda. Invånarråden är en del H22, Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Under 2021 har Helsingborgs stad anordnat tre invånarråd och det fjärde och sista kommer att genomföras under hösten 2022. Invånarråd riktar sig till alla som lever och arbetar i Helsingborg. På våra invånarråd deltar representanter från näringslivet, föreningslivet, stadens förtroendevalda och tjänstemän från Helsingborgs stad.

  • Det första invånarrådet (advisory board) den 28 januari 2021 - Här frågade vi brett. Hur ser du på framtidens Helsingborg? Vilka utmaning finns? Vilka goda kvalitéer har Helsingborg som kan vi bygga vidare på? Utifrån det som kom fram under det första invånarrådet valdes teman för de kommande träffarna - möteplatser, dialog- och inflytande och miljö- och klimat. Läs summeringen från invånarrådet här.

  • Det andra invånarrådet den 25 maj 2021 - Temat var mötesplatser. Har diskuterade vi hur vi vill mötas i Helsingborg, lyfte fram goda exempel och diskuterade hur vi kan komma vidare. Läs summeringen från invånarrådet här.

  • Det tredje invånarrådet den 18 november 2021 - Under det tredje invånarrådet krokade vi an med ett projekt som handlar om att tillgängliggöra lokalpolitiken. Träffen hölls den 18 november på Tryckeriet och vi bjöd på pizza därför blev namnet "Pizza och politik". Syftet med träffen var att invånare skulle hjälpa staden att testa idéer för hur vi kan:
    • skapa en infrastruktur för dialog mellan valen
    • möjliggöra för invånare att få information om beslut som påverkar dem
    • ge skolelever en upplevelse av den lokala demokratin på plats i rådhuset

Läs sammanställningen av invånarrådet här.

  • Det fjärde invånarrådet har temat miljö- och klimat och kommer att genomföras under hösten 2022.

Tack till alla som deltagit på invånarråden!

Hoppas att vi ses igen i höst!


Några idéer som kom fram inför det tredje invånarrådet pizza och politik

13 december, 2021

Anonym säger:

Hej! Jag heter Melika och är 11 år.Jag tycker att det borde finnas klubbar runt om i stan som t.ex. NO klubbar,Bok klubbar, Teknik klubbar.

19 november, 2021

Carl säger:

Bert Alfsons insändare 18/11 om biblioteket med kommentarer till Peter Danielsson är helt lysande. Hoppas att staden lyssnar på honom.

19 november, 2021

Anonym säger:

Bert Alfsons insändare 18/11 om biblioteket med kommentarer till Peter Danielsson är helt lysande. Hoppas att staden lyssnar på honom.

15 november, 2021

Anonym säger:

Få koll på målgruppen för att förstå hur och var den ska nås! "Helsingborgaren" existerar inte - tänk olika insatser för olika människor.

15 november, 2021

Anonym säger:

Egen digital plattform för kommunikation, vi ska inte tvingas in i diverse sociala medier som är på gränsen till antidemokratiska.

15 november, 2021

Anonym säger:

Var mer aktiva i sociala medier -tänk SBAB-reklamen om boendeekonomi.

15 november, 2021

Anonym säger:

Involvera fler med direktdemokrati, genom att synas på de populäraste plattformarna. Specificera på skattedeklarationen vart pengarna går!

15 november, 2021

Anonym säger:

Digitala möten gör det mycket mer lättillgängligt! Vi har 5 barn hemma den 18/11 - hur ska jag / vi kunna delta om det är mitt i kvällsmaten

5 november, 2021

dimitrij säger:

Alla problem och projekt som inkommer till krångelombudsman skulle man kunna publicera någonstans samt någon uppdatering vad som gjordes?

5 november, 2021

dimitrij säger:

Skulle vi kunna öppna upp ekonomisk data så vi vet vad varje projekt, förvaltning eller grupp inom kommunen spenderar pengar på?

5 november, 2021

Anonym säger:

Skulle vi kunna öppna upp ekonomisk data så vi vet vad varje projekt, förvaltning eller grupp inom kommunen spenderar pengar på?

4 november, 2021

Anonym säger:

För att komma framåt, krävs förankring bakifrån! Inför H22; rusta upp vattenkvarnen i Pålsjö och renovera ringugnen i Utvälinge.