Senaste invånarrådet: Var ska H22-paviljongen hamna?


Den 11 augusti 2022 arrangerades ett invånarråd om framtiden för H22-paviljongen. Träffen genomfördes i Helsingborgsrummet, Prismahuset i Oceanhamnen. Nu efter H22 City Expo ska H22-paviljongen få ett nytt liv på en ny plats i staden. Vid invånarrådet pratade vi om tänkbara framtida placeringar och användningsområden.

Före mötet hade staden bjudit in invånare att rösta på tre olika förslag till framtida placeringar. Drygt 300 personer har varit med och röstat. Dessutom har drygt 60 personer lämnat egna förslag. Du kan ta del av stadens och invånarnas förslag längre ner här på sidan.

Vad tyckte då helsingborgarna? Här kan du ta del av en sammanställning av röstningen och synpunkterna som kom fram under invånarrådet.

Vad händer nu?

Samtliga inkomna förslag har presenterats för ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden. Staden tar nu hand om resultaten av medborgardialogerna. Det kan bli ytterligare en medborgardialog eller omröstning innan slutgiltigt beslut kan tas om paviljongens framtida funktion och placering.

Hösten 2022 påbörjades arbetet med att montera ner paviljongen. Efter att paviljongen togs bort har platsen återställts.

Stadens förslag

Tre förslag som staden undersökt

 • Förslag nr 1: Bunker Bar

  Attraktivt läge på Gröningen som gjort för en spännande byggnad. Säsongsbetonad verksamhet eller året runt beroende på inriktning. Kanske till och med en takservering?

 • ​Förslag nr 2: Atlantparken

  I samband med att Oslopiren och det nya badhuset byggs färdigställs också Atlantparken. H22-paviljongen skulle kunna bli en samlande mötesplats i den nya parken. Paviljongen skulle möjligen kunna användas som omklädningsrum/café/­väderskydd?

 • ​Förslag nr 3: Östra Ramlösa

  Paviljongen skulle kunna bli ett uteklassrum kopplat till den planerade Skogsträdsgården.


Om invånarråden

Invånarråd är ett forum där invånare i Helsingborg får möjlighet att prata om framtidens Helsingborg tillsammans med andra invånare, några av stadens förtroendevalda samt med sakkunniga tjänstepersoner från stadens förvaltningar. Ibland deltar också representanter från näringsliv och föreningsliv. Invånarråden är en del i H22, Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Vid mötena har vi skaffat oss erfarenheter och lärdomar som vi har nytta av i det fortsatta arbetet med att involvera helsingborgare och göra fler delaktiga i utvecklingen av vår stad.

 • Det första invånarrådet (kallades advisory board) ägde rum den 28 januari 2021. Här frågade vi brett. Hur ser du på framtidens Helsingborg? Vilka utmaningar finns? Vilka goda kvalitéer har Helsingborg som kan vi bygga vidare på? Utifrån det som kom fram under det första invånarrådet valdes teman för de kommande träffarna.
  Läs summeringen från invånarrådet.
 • Det andra invånarrådet ägde rum den 25 maj 2021.Temat var mötesplatser. Vi pratade om hur vi vill mötas i Helsingborg, lyfte fram goda exempel och diskuterade hur vi kan komma vidare.
  Läs summeringen från invånarrådet här.
 • Det tredje invånarrådet ägde rum den 18 november 2021 och krokade an med ett projekt som handlar om att tillgängliggöra lokalpolitiken. Träffen hölls på Tryckeriet och vi bjöd på pizza därför blev namnet "Pizza och politik". Syftet med träffen var att invånare skulle hjälpa staden att testa idéer för hur vi kan skapa en infrastruktur för dialog mellan valen, möjliggöra för invånare att få information om beslut som påverkar dem och ge skolelever en upplevelse av den lokala demokratin på plats i rådhuset.
  Läs sammanställningen av invånarrådet här.
 • Det fjärde invånarrådet ägde rum den 11 augusti 2022 och handlade om framtiden för H22-paviljongen. Efter H22 City Expo ska H22-paviljongen få ett nytt liv på en ny plats i staden. Vid invånarrådet pratade vi om tänkbara framtida placeringar och användningsområden.
  Läs sammanställningen av invånarrådet här.