Vill du veta vad vi har kommit fram till hittils?

Genom att klicka på knapparna nedan kan du läsa våra insikter från de intervjuer vi gjort. Du kan också läsa summeringen från invånarrådet.

Hur kan vi tillgängliggöra lokalpolitiken i Helsingborg?

Under år som inte är valår arbetar val- och demokratinämnden i Helsingborg med demokratifrågor. På uppdrag av val- och demokratinämnden undersöker nu stadsledningsförvaltningen hur vi kan göra den politiska beslutsprocessen mer tillgänglig och synlig för invånarna.

Under våren 2021 har vi genomfört intervjuer med invånare. Materialet från intervjuerna är sammanställt och presenteras här. Under hösten 2021 har vi fortsatt med att fokusera och idégenerera tillsammans med invånare. Idéerna är diskuterade och testade ihop med invånare vid ett invånarråd i november. Summeringen från invånarrådet presenteras här.


Varför gör vi detta projekt?

Allt färre människor engagerar sig politiskt. Många bryr sig om samhällets utveckling men engagerar sig på andra sätt. Det blir också allt svårare att nå invånare med information, till exempel om beslut som fattas i kommunen. Helsingborg stad arbetar just nu för att hitta nya sätt att tillgängliggöra lokalpolitiken.


Vi har pratat med dessa målgrupper

I vårt arbete har vi fokuserat vi på tre målgrupper - engagerade invånare, samhällskunskapslärare och allmänheten.

  • Engagerade invånare: Invånare som ofta har kontakt med kommunen och är engagerade i olika frågor.
  • Samhällskunskapslärare: Lärare på högstadiet och gymnasiet som undervisar i demokrati och politisk styrning på olika nivåer.
  • Allmänheten: Invånare som inte brukar engagera sig i lokalpolitiska frågor.Vi testade idéer på dessa teman under träffen:

Vilken är din idé?

Var gärna så konkret som möjligt! Har du fler idéer? Skriv gärna fler inlägg.

13 december, 2021

Anonym säger:

Hej! Jag heter Melika och är 11 år.Jag tycker att det borde finnas klubbar runt om i stan som t.ex. NO klubbar,Bok klubbar, Teknik klubbar.

19 november, 2021

Carl säger:

Bert Alfsons insändare 18/11 om biblioteket med kommentarer till Peter Danielsson är helt lysande. Hoppas att staden lyssnar på honom.

19 november, 2021

Anonym säger:

Bert Alfsons insändare 18/11 om biblioteket med kommentarer till Peter Danielsson är helt lysande. Hoppas att staden lyssnar på honom.

15 november, 2021

Anonym säger:

Få koll på målgruppen för att förstå hur och var den ska nås! "Helsingborgaren" existerar inte - tänk olika insatser för olika människor.

15 november, 2021

Anonym säger:

Egen digital plattform för kommunikation, vi ska inte tvingas in i diverse sociala medier som är på gränsen till antidemokratiska.

15 november, 2021

Anonym säger:

Var mer aktiva i sociala medier -tänk SBAB-reklamen om boendeekonomi.

15 november, 2021

Anonym säger:

Involvera fler med direktdemokrati, genom att synas på de populäraste plattformarna. Specificera på skattedeklarationen vart pengarna går!

15 november, 2021

Anonym säger:

Digitala möten gör det mycket mer lättillgängligt! Vi har 5 barn hemma den 18/11 - hur ska jag / vi kunna delta om det är mitt i kvällsmaten

5 november, 2021

dimitrij säger:

Alla problem och projekt som inkommer till krångelombudsman skulle man kunna publicera någonstans samt någon uppdatering vad som gjordes?

5 november, 2021

dimitrij säger:

Skulle vi kunna öppna upp ekonomisk data så vi vet vad varje projekt, förvaltning eller grupp inom kommunen spenderar pengar på?

5 november, 2021

Anonym säger:

Skulle vi kunna öppna upp ekonomisk data så vi vet vad varje projekt, förvaltning eller grupp inom kommunen spenderar pengar på?

4 november, 2021

Anonym säger:

För att komma framåt, krävs förankring bakifrån! Inför H22; rusta upp vattenkvarnen i Pålsjö och renovera ringugnen i Utvälinge.