Välkommen på invånarråd den 18 november!

Träffen handlar om hur vi kan tillgängliggöra lokalpolitiken i Helsingborg. Vi ses på Tryckeriet klockan 18.

Hur kan vi tillgängliggöra lokalpolitiken i Helsingborg?

Under år som inte är valår arbetar val- och demokratinämnden i Helsingborg med demokratifrågor. På uppdrag av val- och demokratinämnden undersöker nu stadsledningsförvaltningen hur vi kan göra den politiska beslutsprocessen mer tillgänglig och synlig för invånarna.

Under våren 2021 har vi genomfört intervjuer med invånare. Materialet från intervjuerna är sammanställt och presenteras här. Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att fokusera och idégenerera kring någon eller några av de insikter som kom fram vid intervjuerna.

Vi pratar med dessa målgrupper

I vårt arbete fokuserar vi på tre målgrupper - engagerade invånare, samhällskunskapslärare och allmänheten.

  • Engagerade invånare: Invånare som ofta har kontakt med kommunen och är engagerade i olika frågor.
  • Samhällskunskapslärare: Lärare på högstadiet och gymnasiet som undervisar i demokrati och politisk styrning på olika nivåer.
  • Allmänheten: Invånare som inte brukar engagera sig i lokalpolitiska frågor.

Bidra med din idé till inför träffen!

Vilken är din idé?

Var gärna så konkret som möjligt! Har du fler idéer? Skriv gärna fler inlägg. (max 140 tecken).

Du har 140 tecken kvar
Modereringspolicy

Inga inlägg ännu.