Hoppa till huvudinnehåll

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för om- och tillbyggnad av biblioteket utifrån funktion, gestaltning, stadsbild och verkan som symbol för Helsingborg stads ambitioner för kunskap och kultur. Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag till stadsbiblioteket, innefattande befintlig biblioteksbyggnad, ett underjordiskt parkeringsgarage och tillkommande byggnad i Stadsparkens sydvästra hörn med parkyta på taket.

Viktiga förutsättningar i tävlingen är att förslaget ska skapa en tydlig helhet mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden, samtidigt som det bibehåller den befintliga byggnadens tydliga karaktärsdrag från 60-talet.


Tidningsrummet

Tidningsrummet i stadsbiblioteket


Hundratals helsingborgare, olika intressegrupper och stadsbibliotekets besökare har deltagit och engagerat sig i en omfattande involvering kring det nya stadsbiblioteket som har pågått i drygt två år. Den ligger till grund för tävlingsunderlaget och har skett i form av bland annat samtal, diskussioner, informationsmöten, utställning, workshops och enkäter för att fånga behov, synpunkter och önskemål om de funktioner som är tänkta att rymmas i det nya biblioteket.


Tidslinje

 • Tidslinjepost 1 - complete

  Utlysning av arkitekttävling

  1 april 2022

 • Tidslinjepost 2 - incomplete

  Juryn utser 2-3 förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att möta målsättningen​

  Runt årsskiftet 2022/2023

 • Tidslinjepost 3 - incomplete

  Förslagen kommer att få vidareutvecklas i ett andra steg

  Under 2023

 • Tidslinjepost 4 - incomplete

  Vinnare utses

  Våren 2023

 • Tidslinjepost 5 - incomplete

  Möjlighet till vidareutveckling av vinnande förslag i en fortsatt process med Helsingborgs stad

 • Tidslinjepost 6 - incomplete

  Byggstart

  2024

Fasadritning 1965

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157