Hoppa till huvudinnehåll

Vi har en vinnare!

Våren 2022 utlyste Helsingborg stad, i samarbete med Sveriges Arkitekter, arkitekttävlingen Till- och ombyggnad av Helsingborgs stadsbibliotek. En jury har nu utsett det vinnande förslaget. Vinnare är förslaget "Ett kulturellt fyrtorn i Stadsparken" från Schmidt Hammer Lassen.


Se det vinnande förslaget här!

Nu har även en utställning med de åtta förslag som valdes ut till tävlingen öppnat. De kommer att presenteras utanför stadsbibliotekets entré vid fontänen. Inne i stadsbibliotekets foajé finns det vinnande förslaget utställt och visar hur vårt nya stadsbibliotek kan komma att se ut. Utställningen kommer att pågå till den 6 november och är öppen under bibliotekets öppettider.

Biblioteket har löpande bjudit in till samtal och dialog för att höra vad våra invånare och besökare vill att det nya stadsbiblioteket ska innehålla. De dialogerna har varit till grund för arkitekttävlingen. En genomgående önskan är att stadsbiblioteket ska vara en plats för avkoppling och lärande där helsingborgare träffas, inspireras, utvecklas och skapar tillsammans för framtiden. Dialog arbetet kommer att fortsätta under resten av processen.

Tidslinje

 • Tidslinjepost 1 - complete

  Utlysning av arkitekttävling

  1 april 2022

 • Tidslinjepost 2 - complete

  Juryn utser 2-3 förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att möta målsättningen​

  Runt årsskiftet 2022/2023

 • Tidslinjepost 3 - complete

  Förslagen kommer att få vidareutvecklas i ett andra steg

  Under våren 2023

 • Tidslinjepost 4 - complete

  Vinnare presenteras

  27 september 2023 på stadsbiblioteket

 • Tidslinjepost 5 - complete

  Utställning med alla tävlingsbidragen

  Utställningen pågår mellan den 27 september och 6 november 2023 på stadsbiblioteket.

 • Tidslinjepost 6 - incomplete

  Möjlighet till vidareutveckling av vinnande förslag i en fortsatt process med Helsingborgs stad

 • Tidslinjepost 7 - incomplete

  Byggstart

  Hösten 2025


Tidningsrummet

Tidningsrummet i stadsbiblioteket

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för om- och tillbyggnad av biblioteket utifrån funktion, gestaltning, stadsbild och verkan som symbol för Helsingborg stads ambitioner för kunskap och kultur. Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag till stadsbiblioteket, innefattande befintlig biblioteksbyggnad, ett underjordiskt parkeringsgarage och tillkommande byggnad i Stadsparkens sydvästra hörn med parkyta på taket.

Viktiga förutsättningar i tävlingen är att förslaget ska skapa en tydlig helhet mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden, samtidigt som det bibehåller den befintliga byggnadens tydliga karaktärsdrag från 60-talet.


Hundratals helsingborgare, olika intressegrupper och stadsbibliotekets besökare har deltagit och engagerat sig i en omfattande involvering kring det nya stadsbiblioteket som har pågått i drygt två år. Den ligger till grund för tävlingsunderlaget och har skett i form av bland annat samtal, diskussioner, informationsmöten, utställning, workshops och enkäter för att fånga behov, synpunkter och önskemål om de funktioner som är tänkta att rymmas i det nya biblioteket.


Fasadritning 1965

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157