Vi ska bygga om och till Helsingborgs stadsbibliotek och rusta upp delar av Stadsparken. Vill du vara med och hjälpa oss på den här resan? För att vi ska veta vad vi ska tänka på när vi bygger och hur vi kan möta helsingborgarnas behov vill vi prata med dig som kommer att använda platsen.

Projektet sträcker sig över en längre tid. Invigningen är beräknad att ske tidigast under hösten 2026. För oss är det viktigt att skapa engagemang för platsen och att vi kan utveckla framtidens bibliotek tillsammans med er som bor i Helsingborg. Vi behöver svar på olika frågor beroende av vilken fas vi är i projektet. Under 2021 tittar vi mycket på vilka funktioner som ska finnas i det nya stadsbiblioteket och genom hela projektet tittar vi på hur verksamheten behöver utvecklas och förändras för att möta det som efterfrågas av helsingborgarna.

För oss är alla röster lika intressanta. Vi vill lyssna på dig som ofta besöker stadsbiblioteket och Stadsparken, men även höra tankarna från dig som aldrig varit på platsen men som vi hoppas kunna välkomna i framtiden.

Vilken är din favoritplats?

För att få in idéer till projektet vill vi att du delar med dig av din favoritplats. Det kan vara en plats var som helst i världen!

Viktiga datum

17 september 15:00 – 17:00

Invigningen av utställningen Framtidens bibliotek

Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström, vice ordförande Margareta Liljedahl Eriksson och bibliotekschef Catharina Isberg inviger en utställning om framtidens bibliotek kopplad till om- och tillbyggnaden av stadsbiblioteket.

17 september 13:00 – 16:00

Tyck till i parken

Kom och dela dina tankar med oss i parken!

17 september 15:00 – 17:00

Barnens drömplats

Berätta för oss om din drömplats! Aktiviteten är i parken. Vid sämre väder är vi i Kulan på barnavdelningen.

Vad har vi lärt oss hittills?

Vilka har vi pratat med fram till idag?
Barn och ungdomar, familjer, skolelever, personer med funktionsvariationer, föreningar, seniorer, våra medarbetare i staden och bibliotekets personal, och många fler helsingborgare som har kontaktat oss och önskat få vara delaktiga.

Hur har vi samlat in material?
Vi har genomfört intervjuer, enkäter och workshops i stadsbiblioteket, ute i Stadsparken, på andra mötesplatser, ute i stan och även på skolor. Pandemin har inte minskat vårt arbete, vi har fortsatt digitalt och genom telefonintervjuer.

Visuell sammanfattning av vad helsingborgarna önskar att framtidens bibliotek ska vara

Fler viktiga förutsättningar kopplade till byggnaden och platsen:

  • Det ska vara gränslöst mellan ute och inne.
  • Naturen är viktig, så som närheten till parken och havet.
  • Olika zoner för ljud och aktivitetsnivåer i lokalen.
  • Det ska vara flexibla mångfunktionella ytor.
  • Lekfullhet men inte en lekplats.

Vill du läsa mer om de insikter vi fått av invånardialogerna som genomförts hittills kan du läsa mer här.


Stadsbiblioteket förr

Stadsparken i Helsingborg donerades till staden av familjen Krook år 1870 och anlades sedan 1873-1874 för att öppna för allmänheten 1877. Det var familjen Krook som skänkte marken till staden år 1870 med med villkoret att den skulle användas för ”promenad i plantering”.

Helsingborg fick sitt första stadsbibliotek 1860 och fick sin nuvarande placering i stadsparken efter ett beslut i kommunfullmäktige 1957. Stadsbiblioteket som ritades av arkitekt Jörgen Michelsen stod klart 1965 och är idag delvis skyddad för sin 60-talsarkitektur. Förändringar som skett under de senare åren är framförallt den inglasades atriumgården och takvåning som inreddes efter Michelsens ritningar 1992 samt en mindre ombyggnad 2004.

Stadsbiblioteket nu

Stadsbiblioteket ligger där söder möter norr, inbäddat i Stadsparken. Både stadsbiblioteket och Stadsparken är uppskattade mötesplatser i staden.

Lokalerna som stadsbiblioteket använder är i huvudsak ritade på 1960-talet och har blivit trånga, omoderna och behöver anpassas till nya behov som tar hänsyn till bibliotekets ändrade roll med upp mot 2500 besökare om dagen. Sedan huset byggdes har det skett stora förändringar i Helsingborg med bland annat ökande befolkning, nya stadsdelar och ny samhällsstruktur. Förändringarna sker samtidigt över hela världen med globalisering, urbanisering och digitalisering.

I takt med alla förändringar har människor andra krav på offentliga servicen och biblioteket behöver naturligtvis också förändras. Vi märker av den ökade digitaliseringen och ser en minskande läsförståelse, krafter som utmanar demokrati och yttrandefrihet, ny media och hur människor flyttar ut och in i staden.

Personer läser böcker på stadsbibliotekets övre plan

Stadsbiblioteket idag

Stadsbiblioteket i framtiden

Vi vill skapa en plats för avkoppling och lärande där helsingborgare träffas, inspireras, utvecklas och skapar tillsammans för framtiden.

Vi vill även skapa ytterligare möjligheter till en levande mötesplats i en av Helsingborgs mest populära parker och lekplatser med fokus på att förstärka värdefulla gröna värden.

Hur kommer utbyggnaden av biblioteket att påverka platsen?

Skiss som visar stadsparken uppifrån och där området för en planerad utbyggnad är markerad