Utställningen Framtidens bibliotek

Kom till stadsbiblioteket och ta del av utställningen Framtidens bibliotek. I utställningen presenterar vi projektet för om- och tillbyggt stadsbibliotek utifrån tre delar: dåtid, nutid och framtid. Fokus ligger på framtiden och att förmedla invånarnas bild av framtidens bibliotek. I samband med utställningen erbjuder vi olika informationsträffar och aktiviteter.

Detta händer under H22 City Expo

Här presenterar vi allt som händer i utställningen under H22 City Expo. Klicka på de olika programpunkterna för att läsa mer!

H22

Vad är framtidens bibliotek? Vad betyder om- och tillbyggnationen av stadsbiblioteket för Helsingborg och stadsparken? Hur ser planerna för det nya stadsbiblioteket och för parken?

Kom och lyssna på Max Granström kulturdirektör och Tina Haglund avdelningschef på Helsingborgs bibliotek när de presenterar projektet.
Efter föredraget sker ett samtal på scenen om projektet mellan Max Granström Kulturdirektör Kulturförvaltningen Helsingborg, Tina Haglund avdelningschef Helsingborgs bibliotek, Björn Bensdorp-Redestam avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen och Magnus Prochéus Fastighetsdirektör Fastighetsförvaltningen.
Det kommer även finnas möjlighet för publiken att ställa frågor om projektet.
Samtalsvärd: Catharina Isberg

 • Datum och tid: 1/6 kl. 18-19
 • Lokal: Stadsbiblioteket Café Birger

Vi ska bygga om och till stadsbiblioteket i Stadsparken. Om allt följer plan hoppas vi kunna inviga ett nytt stadsbibliotek under hösten 2026. Varför behöver stadsbiblioteket bli större? Vad kommer att förändras? Hur kommer det att påverka mig som använder stadsbiblioteket idag? Har du fler frågor eller är nyfiken på att veta mer planerna för stadsbiblioteket – passa på att ställa dina frågor till bibliotekschef Catharina Isberg och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson.


 • Datum och tid: 9/6 kl. 16-17
 • Lokal: Stadsbiblioteket Entrén

I samband med att vi bygger om och till stadsbiblioteket har vi startat ett involveringsarbete tillsammans med invånarna i Helsingborg. Vi utvecklar det nya biblioteket och biblioteksverksamheten tillsammans med helsingborgarna. Under föreläsningen presenterar vi arbetet och resultatet av invånardialogerna så här långt.

Bibliotekarie Maria Johansson-Näslund, demokratisamordnare Emil Bengtsson och bibliotekets tjänstedesigner Sofia Svensson presenterar framtidens bibliotek och arbetet med invånarinvolvering.

 • Datum och tid: 9/6 kl. 18-18:30
 • Lokal: Stadsbiblioteket Café Birger

Vill du lära dig mer om stadsbibliotekets klassiska 1960-tals arkitektur? Följ med på en rundvandring i och utanför biblioteket där stadsarkitekt Konrad Ek guidar och lyfter fram arkitektoniska kvaliteter i den nuvarande byggnaden.

 • Datum och tid: 14/6 kl. 16-17
 • Lokal: Stadsbiblioteket Entrén

Det finns olika sätt att engagera sig i om- och tillbyggnaden av stadsbiblioteket. Ett sätt är att använda Helsingborg stads dialogverktyg, dialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek. Idag kan du träffa demokratisamordnare Emil Bengtsson och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson och ställa frågor om projektet. De kan även hjälpa dig att komma igång med dialogverktyget.

 • Datum och tid: 15/6 kl. 16-17
 • Lokal: Stadsbiblioteket Entrén

Vill du lära dig mer om stadsbibliotekets klassiska 1960-tals arkitektur? Följ med på en rundvandring i och utanför biblioteket där stadsarkitekt Konrad Ek guidar och lyfter fram arkitektoniska kvaliteter i den nuvarande byggnaden.

 • Datum och tid: 28/6 kl. 16-17
 • Lokal: Stadsbiblioteket Entrén


Varför en takpark? Vad händer med lekplatsen när tillbyggnaden kommer ligga på den ytan? Vilka andra delar av parken påverkas? Varför ska det byggas ett parkeringsgarage? Att bygga om och till stadsbiblioteket genererar många frågor …

Ta tillfället i akt och träffa Martin Hadmyr Stadsträdgårdsmästare från Stadsbyggnadsförvaltningen som kan berätta om planerna för parken och svara på andra frågor som rör stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i projektet. Medverkar gör även avdelningschef Åsa Schüler från Helsingborgs bibliotek som kan svara på frågor om biblioteket.

 • Datum och tid: 29/6 kl. 16-17
 • Lokal: Stadsbiblioteket Entrén