Utställningen Framtidens bibliotek

Kom till stadsbiblioteket och ta del av utställningen Framtidens bibliotek. I utställningen presenterar vi projektet för om- och tillbyggt stadsbibliotek utifrån tre delar: dåtid, nutid och framtid. Fokus ligger på framtiden och att förmedla invånarnas bild av framtidens bibliotek. I samband med utställningen erbjuder vi olika informationsträffar och aktiviteter.