Läs sammanställning av insikter

Här kan du läsa mer om de insikter vi fått från involveringsarbetet.


Vad har vi gjort hittills?


Visuell sammanfattning av vad helsingborgarna önskar att framtidens bibliotek ska vara

Fler viktiga förutsättningar kopplade till byggnaden och platsen:

  • Det ska vara gränslöst mellan ute och inne.
  • Naturen är viktig, så som närheten till parken och havet.
  • Olika zoner för ljud och aktivitetsnivåer i lokalen.
  • Det ska vara flexibla mångfunktionella ytor.
  • Lekfullhet men inte en lekplats.

Citat från personer vi pratat med