​Känner du dig ensam? Det är du inte ensam om!

Vi vill ta reda på hur vi kan hjälpa varandra att vara mindre ensamma.

Ofrivillig ensamhet är när man är ensam oftare än vad man skulle vilja vara. Det är vanligare än man tror. Många har fått känna på vad det är att vara ensam under coronapandemin. Ensamhet leder till att man mår sämre både fysiskt och psykiskt.

Man kan ha lättare eller svårare att ta nya sociala kontakter beroende på t ex att man är en blyg person, att man varit ensam länge eller av andra anledningar. Vad skulle du behöva för att ta steget och komma ur ensamheten? Vad skulle hjälpa dig?


Vi vill förstå vad ensamma behöver för att ta steget från ensamhet till gemenskap

Under våren har vi undersökt vad ofrivilligt ensamma behöver för att ta steget från ensamhet till gemenskap. Kartläggningen har gjorts genom djupintervjuer med invånare som har erfarenhet av ofrivillig ensamhet samt med personal som möter ensamma i sitt arbete. En enkät till invånare och personal har också bidragit med viktig information.

Ensam kvinna på bänk