​Känner du dig ensam? Det är du inte ensam om!

Vi vill ta reda på hur vi kan hjälpa varandra att vara mindre ensamma.

Ofrivillig ensamhet är när man är ensam oftare än vad man skulle vilja vara. Det är vanligare än man tror. Många har fått känna på vad det är att vara ensam under coronapandemin. Ensamhet leder till att man mår sämre både fysiskt och psykiskt.

Man kan ha lättare eller svårare att ta nya sociala kontakter beroende på t ex att man är en blyg person, att man varit ensam länge eller av andra anledningar. Vad skulle du behöva för att ta steget och komma ur ensamheten? Vad skulle hjälpa dig?

Har du erfarenhet av att vara eller ha varit ofrivilligt ensam? Skulle du kunna tänka dig att träffa oss och dela med dig av dina tankar kring detta i en intervju som tar ungefär en timme av din tid? (Givetvis kommer dina uppgifter att vara anonymiserade).

Om du vill ställa upp på en intervju anmäl dig digitalt här nedanför eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Enkät för dig som representerar en förening

Här kan du bidra med tankar om hur din förening vill engagera sig för att bryta ofrivillig ensamhet

Jag vill bli intervjuad eller svara på en enkät

Här kan du bidra med dina erfarenheter av ensamhet genom att vara med på en intervju eller svara på en anonym enkät.

Jag möter ensamma personer i mitt arbete

Här kan du som möter ensamma personer i ditt arbete bidra genom att svara på en enkät eller anmäla dig för en intervju om dina erfarenheter.