Nu arbetar vi vidare för att möjliggöra tester av lösningar

Projektets första del, där invånare som har kontakt med flera olika delar av kommunen har djupintervjuats, är klar. Eftersom de invånare vi mött är intresserade och tror att smarta saker hade kunnat hjälpa dem i deras vardag arbetar vi nu vidare för att kunna göra ett test tillsammans med några grupper av invånare.

Här kan du se oss presentera våra insikter på en konferens vi höll i augusti


Kan smart teknik underlätta vardagen för dig som behöver stöd av kommunen?

Idag använder kommunen smarta prylar som berättar när träd behöver vattnas, när soptunnor ska tömmas och livbojar behöver ersättas. Nu undersöker vi om samma typ av teknik hade kunnat hjälpa invånare hemma i deras vardag. Vi vill gärna veta vad du har för tankar och lösningar!

Genom detta projekt ska Helsingborgs stad undersöka vilka behov som finns av smarta tekniska lösningar i form av IoT (Internet of things eller Sakernas internet) som kan ge ett bättre stöd till de invånare som har hjälp av kommunen i sin vardag.

Kan smart teknik bidra till att man blir tryggare och mer självständig i sitt eget liv?

Exempel på hur smarta saker skulle kunna hjälpa dig

Film