Kan smart teknik underlätta vardagen för dig som behöver stöd av kommunen?

Idag använder kommunen smarta prylar som berättar när träd behöver vattnas, när soptunnor ska tömmas och livbojar behöver ersättas. Nu undersöker vi om samma typ av teknik hade kunnat hjälpa invånare hemma i deras vardag. Vi vill gärna veta vad du har för tankar och lösningar!

Genom detta projekt ska Helsingborgs stad undersöka vilka behov som finns av smarta tekniska lösningar i form av IoT (Internet of things eller Sakernas internet) som kan ge ett bättre stöd till de invånare som har hjälp av kommunen i sin vardag.

Kan smart teknik bidra till att man blir tryggare och mer självständig i sitt eget liv?

Vem söker vi?

Vi vill nå dig som har stöd från flera delar av kommunen eller om du är anhörig till någon som har stöd. Det kan exempelvis vara både ekonomiskt bistånd och hjälp hemma, eller om du eller ditt barn har särskilt stöd i skolan och kontakt med socialtjänsten.

Exempel på hur smarta saker skulle kunna hjälpa dig

Film