Trygghetsåtgärder på Fredriksdal

Helsingborgs stad genomför varje år trygghetsdialoger för att möta invånare i ert närområde och höra hur ni upplever tryggheten.

Vi vill tacka er för era framförda synpunkter. Nedan åtgärder genomförs våren 2022. Se nedan åtgärder:

  • Buske utanför Kubikskolans p-plats som skymmer belysningsstolpe beskärs.
  • Buskage beskärs och vi bygger ny belysning vid två gångvägar.
  • Grillplats med bänkar och bord skapas på grusplatsen vid lekplatsen i västra delen av Fredriksdal. Vi kompletterar även med lite extra belysning.
  • Stor ombyggnad av parken med ny lekplats och mötesplats vid odlingen, ny gångväg genom koloniområdet med belysning samt ny belysning längs med huvudstråken genom parken.

Gå in i kartan nedan för att kika närmare på platserna: