Trygghetsdialogerna resulterar i åtgärder

Invånarna i Helsingborg blir varje år tillfrågade kring hur de upplever tryggheten i sin närmiljö. Dialogerna är ett inslag i arbetet med att förbättra tryggheten i Helsingborg. Utöver Helsingborgs stad medverkar även representanter från Polisen, Räddningstjänsten, bostadsbolag och andra viktiga aktörer.

Under våren 2021 genomfördes trygghetsdialoger på Närlunda, Högasten/Råå, Fredriksdal och Västra Berga. En del av de synpunkter som kom upp åtgärdas någon gång under 2022.
Nedan kan du läsa om vilka åtgärderna per område är. Vi uppdaterar sidan när utgärderna är slutförda.

Fredriksdal

Här kan du läsa om trygghetsåtgärder på Fredriksdal.

Högasten/Råå

Här kan du läsa om trygghetsåtgärder på Högasten/Råå

Närlunda

Här kan du läsa om trygghetsåtgärder på Närlunda.

Västra Berga

Här kan du läsa om trygghetsåtgärder på Västra Berga.