Trygghetsåtgärder på Högasten/Råå

Helsingborgs stad genomför varje år trygghetsdialoger för att möta invånare i ert närområde och höra hur ni upplever tryggheten.

Vi vill tacka er för era framförda synpunkter. De som vi har möjlighet att genomföra utförs våren 2022. Se nedan åtgärder:

  • Lyktstolpe sätts upp vid rampen intill gång- och cykelväg mellan Fregattens park och Rååvägen.
  • Volleybollplanen i Tallskogsleden får extra sittplatser med bord.
  • Bänkarna och bordet i nordvästra hörnet som blir ofta vandaliserade flyttas.
  • Buskage beskärs så att Borgebygatan känns tryggare.
  • Parkeringstiden förlängs på parkeringsplatsen i Rååvägen från 1 timme till 2 timmar (ej trygghetsåtgärd men trafikenheten kunde genomföra detta ändå).

Dessa åtgärder utfördes 2021:

  • Träd och buskar i Hans Lars Lycka parken har beskurits.
  • Sliten bänk och räcken på Elektrogatan har målats om.
  • Trasig trappa på Fregattparken har lagats.

Gå in i kartan nedan för att kika närmare på platserna: