Hur upplever du tryggheten i ditt område?

Helsingborgs stad genomför varje år trygghetsdialoger för att möta invånare i ert närområde och höra hur ni upplever tryggheten.

Vi vill tacka er för era framförda synpunkter. De som vi har möjlighet att genomföra utförs våren 2022. Se nedan åtgärder:

  • Belysningen förbättras i gångtunnel. Två tunnlar målas om av konstnär.
  • Belysningen på lekplatsen vid Jordbodalen förbättras.
  • Ny belysning längs med gång- och cykelvägen som går parallellt med Malmöleden.

Detta har vi gjort 2021:

  • Beskurit gång- och cykelvägen som går parallellt med Malmöleden.

Gå in i kartan nedan för att kika närmare på platserna: