Trygghetsåtgärder på Västra Berga

Helsingborgs stad genomför varje år trygghetsdialoger för att möta invånare i ert närområde och höra hur ni upplever tryggheten.

Vi vill tacka er för era framförda synpunkter. Åtgärderna nedan genomförs under våren 2022:

  • Beskärning och ny belysning vid gång- och cykelvägen längs med koloniområdet.
  • Ogräs i rabatter och plattyta samt under bänkar rensas på Västra Berga centrum.
  • Skymd sikt på gångvägen mellan Västra Berga och industriområdet öppnas upp.
  • Extra belysning vid busshållplatsen på vägen till Berga industriområde vid Västra Berga skola.

Gå in i kartan nedan för att kika närmare på platserna: