Hoppa till huvudinnehåll
 • Vad händer i projektet?

  Helsingborgs stad avvaktar rätt tid för att gå vidare med en markanvisningstävling för tomten. Bedömningen är att konjunktur och marknadsläge inte ger de bästa förutsättningarna för förverkligande av idéerna. Staden, genom enheten för mark och exploatering, bevakar kontinuerligt intresset för att genomföra projektet utifrån dialogerna.

  Under tiden som vi väntar på nästa steg i processen kan helsingborgare och besökare njuta av de temporära lösningar som kom på plats under 2023, se nedan.

 • Matpark Gröningen

  Utanför finns den nya matpark Gröningen med olika sorters streetfood, som håller öppet sommartid.

Här hittar du resultatet från dialogerna

Invånardialogen om karantänentomten har pågått i två dialogfaser.

Första dialogen pågick mellan slutet av december 2021 och slutet av februari 2022. Då kunde alla lämna tankar, idéer och förslag till hur platsen skulle kunna utvecklas. I den första dialogen deltog 1099 personer. I tillägg gjorde staden över 100 intervjuer och besökte några skolklasser. Dialogen resulterade i en sammanställning med idéer och medskick som gick vidare till tre arkitektgrupper. Arkitekterna använde underlaget från första dialogen för att ta fram var sitt förslag till platsens utveckling.

Andra dialogen pågick under sommaren 2022. Staden visade arkitekternas förslag på plats i en utställning inne i Karantänen och här på dialogsidan. Nu handlade dialogen om de tre förslagen. Hur uppfattas de? Vilka egenskaper och kvaliteter i förslagen uppskattas av helsingborgare och besökare? Hur kan förslagen utvecklas och förbättras? I andra dialogen deltog 1021 personer.

Dialogen i projektet är nu stängd och staden arbetar för att analysera dialogresultatet och planera för projektets fortsättning. Utifrån det som framkommit i dialogerna - vilken inriktning ska det fortsatta arbetet ha? Vilka frågor och utmaningar behöver lösas? Längre fram kan det bli aktuellt att på nytt föra dialog om de planer och förslag som staden presenterar.

Här nedan kan du ta del av de tre arkitektgruppernas förslag så som de presenterades under sommaren 2022. Du hittar också bilder och fakta om platsens historia samt frågor och svar om projektet.

Tre arkitektförslag för karantänentomten

Dialogen är stängd men du kan fortfarande ta del av de tre arkitekternas förslag till platsens utveckling.

Flygbild över gröningen med Karantänen-området omringat i rött

Karantänen är mer än ett gammalt hus. Det är en plats på bästa läge intill Gröningen i centrala Helsingborg.

Det här händer i dialogen:

 • Tidslinjepost 1 - complete

  Dialogfas 1

  27 december 2021 - 27 februari 2022
  Under den här perioden kunde helsingborgare lämna synpunkter, tankar och förslag om karantänentomtens framtid.

 • Tidslinjepost 2 - complete

  Sammanställning av dialogfas 1

  28 februari 2022 - 24 mars 2022
  Bidragen i dialogen sammanställdes och analyserades. Under den här perioden genomförde staden också en upphandling av tre arkitektgrupper.

 • Tidslinjepost 3 - complete

  Arkitekter ritar på förslag

  25 mars 2022 - 29 maj 2022
  De tre upphandlade arkitektgrupperna ritar sina förslag och tar fram presentationsmaterial inför sommarens utställning.

 • Tidslinjepost 4 - complete

  Dialogfas 2

  30 maj 2022 - 15 augusti 2022
  Under H22 City Expo har staden öppnat en del av Karantänen för allmänheten. Där visades arkitekternas förslag. Efter City Expo höll dialogen öppet till och med 15 augusti.

 • Tidslinjepost 5 - complete

  Sammanställning av dialogfas 2

  Bidragen i dialogen sammanställs och analyseras.

 • Tidslinjepost 6 - active

  Plan för fortsatt process

  Beslut om fortsatt inriktning för platsen

  Utifrån vad som framkommit i dialogen görs en planering för den fortsatta processen. Vilka funktioner och vilket innehåll ska styra projektets fortsättning? Hur kan arbetet gå vidare?


Karantänen i historien


Frågor och svar om dialogen om Karantänen

Syftet med dialogen är att hitta en inriktning till den framtida utvecklingen av karantänentomten. I den första dialogfasen handlade det om att fånga in behov och invånarnas idéer. Den andra dialogfasen kretsar kring olika förslag till lösningar.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som har tagit initiativ till medborgardialogen och kommunfullmäktige ställde sig bakom initiativet i ett beslut i september 2021. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för processen för utvecklingen av Karantänen.

I bevarandeprogrammet för Helsingborgs stadskärna är byggnaden utpekad som av kompletterande värde. Det är inte den högsta skyddsklassningen. Därför skulle byggnaden kunna rivas. Samtidigt är Karantänen en av få byggnader som finns kvar från tiden då Norra hamnen var hamn- och järnvägsområde, så medan vissa menar att den bör rivas för att ge plats åt något nytt, finns det andra som tycker att den bör bevaras.

Den gamla Karantänen är i dåligt skick. Under våren har staden genomfört några akuta åtgärder så att byggnaden ska kunna bevaras, om det blir det som staden väljer att göra längre fram. Byggnaden har städats, fått ett nytt papptak, nya takkupor och delvis ny el. Det är den norra delen av byggnaden som nu är öppen för allmänheten och där utställningen finns under H22 City Expo.

Stadsledningsförvaltningen har tilldelats 3 miljoner kronor. De pengarna har används för kostnader i samband med invånardialogen, akuta renoveringsåtgärder på byggnaden samt för arvode till de arkitekter som har arbetat med att rita förslag.

Invånardialogen handlar om hela platsen, alltså inte bara om själva karantänsbyggnaden. Hela tomten är ungefär 5000 kvadratmeter. Idag finns förutom själva Karantänsbyggnaden även två restauranger och en parkeringsplats på tomten.

Byggnaden är i 1,5 våningsplan på sammanlagt cirka 700 kvadratmeter.

Under sommaren 2022 kan de bedriva sin verksamhet som vanligt. Därefter beror det på vilken inriktning platsen ska få. De här två verksamheterna arrenderar marken från staden för ett år i taget.

Efter sommaren 2022 tror vi att det finns en tydlig inriktning för hur platsen ska utvecklas. Därefter kommer det att krävas flera beslut i den fortsatta processen för att realisera projektet. Tiden för genomförande beror på vad som kommer fram i dialogen.

Jag har en fråga om detta projekt

Vi lyssnar i denna dialog

Karin Falk

Karin Falk

Demokratisamordnare
Malin Johnsson

Malin Johnsson

Projektledare involvering

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157