Hoppa till huvudinnehåll

Vad tycker du Karantänen kan bli i framtiden?

Hur skulle platsen och tomten kring Karantänen kunna utvecklas? Berätta om dina idéer, behov och ge förslag fram till den 27 februari!

Prata med oss på plats på Gröningen

Under dessa tider kan du träffa representanter från Helsingborgs stad på plats på Gröningen och dela med dig av dina tankar. Fler tider kommer efterhand.

Flygbild över gröningen med Karantänen-området omringat i rött

Karantänen är mer än ett gammalt hus. Det är en plats på bästa läge intill Gröningen i centrala Helsingborg.

Du kan tycka till om Karantänen till och med den 27 februari

Framtiden kommer till en gammal luggsliten tomt på bästa havsnära läge. Nu får alla som vill vara med och tycka till om vad som ska hända med Karantänen. Dialogen handlar om mer än själva byggnaden. Totalt omfattar tomten ungefär 5000 kvadratmeter. Du kan lämna idéer och ge förslag fram till den 27 februari.

I september beslutade kommunstyrelsen om en utvecklingsplan för området som kommunfullmäktige ställt sig bakom. Planen innebär en bred medborgardialog i syfte att hitta en inriktning för platsens utveckling och att fånga upp idéer från helsingborgare.

Dialogfas 1 är öppen mellan den 27 december och den 27 februari. Alla är välkomna att vara med i dialogen, privatpersoner, föreningar och företag. Under första delen frågar vi brett. Vi vill förstå hur platsen uppfattas, höra om hur platsen kan utvecklas och även få inspiration från andra platser i världen. Vi vill också få in konkreta idéer om hur du tycker platsen kan utvecklas.

Du kan tycka till igen under H22 City Expo den 30 maj - 3 juli

Under H22 City Expo 30 maj - 3 juli är du välkommen tillbaka till Karantänen. Med utgångspunkt i helsingborgarnas tankar formulerar staden två eller tre parallella uppdrag med hjälp från arkitektföretag som får i uppdrag att visualisera alternativa förslag för platsens framtid. Då fortsätter dialogen och det blir möjligt att se en del av byggnaden från insidan. Här kommer arkitekternas förslag att visas upp och det blir möjligt att lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Det här händer i dialogen:

 • Tidslinjepost 1 - active

  Dialogfas 1

  27 december - 27 februari
  Under den här perioden kan helsingborgare lämna synpunkter, tankar och förslag om Karantänens framtid. Alla är välkomna att vara med i dialogen, både privatpersoner, föreningar och företag.

 • Tidslinjepost 2 - incomplete

  Arkitekter ritar på förslag

  Utifrån de lärdomar vi fått i dialogfas 1 ritar akriktetfirmor olika förslag
  Efter 27 februari stänger dialogen och materialet sammanställs. Utifrån vad som framkommer i dialogen formulerar staden parallella uppdrag till två eller tre olika arkitektföretag. Arkitekterna får i uppdrag att visualisera alternativa förslag för Karantänens framtid. Vilka de här förslagen blir bestäms alltså av helsingborgarna.

 • Tidslinjepost 3 - incomplete

  Dialogfas 2

  30 maj - 3 juli under H22 City Expo fortsätter dialogen.
  Nu öppnar staden en del av Karantänen så att den som vill kan uppleva byggnaden inifrån. Här kommer arkitekternas förslag att visas upp och det blir möjligt att lämna synpunkter och förbättringsförslag.

 • Tidslinjepost 4 - incomplete

  Underlag till beslut

  Efter H22 City Expo sammanställs synpunkterna. Om dialogen pekar ut ett av förslagen blir det detta förslag som får fungera som underlag i den fortsatta utvecklingen av platsen. En annan möjlig väg framåt kan vara en kombination av flera förslag.

  Den fortsatta processen för genomförandet behöver anpassas till funktioner och innehåll som ska finnas på platsen i framtiden. Vad som ska göras, hur det ska göras och vem som skulle kunna göra det är frågor som staden hoppas ha en bild av efter sommaren 2022.


Karantänen i historien

 • Karantänen är en av få kvarvarande byggnader från Gröningens tid som hamn- och järnvägsområde. Karantänen var då en del av hamnindustrin och under den tiden fanns det en bangård på platsen. Byggnaden i sig användes som djurkarantän när djur infördes från utlandet. Byggnaden uppfördes 1916 efter ritningar av hamningenjör Alban Lange.

  På 1980-talet inrymde Karantänen diskoteket Dag och Natt. Det har även bedrivits segelmakeri i huset under 1990-talet.

  Läs mer och se bilder från Karantänens historia 

Frågor och svar om dialogen om Karantänen

Syftet med dialogen är att hitta en inriktning på hur området kan utvecklas och integreras i omgivningen och samtidigt fånga upp idéer från helsingborgare till innehållet.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som har tagit initiativ till medborgardialogen och kommunfullmäktige ställde sig bakom initiativet i ett beslut i september 2021. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för processen för utvecklingen av Karantänen.

I bevarandeprogrammet för Helsingborgs stadskärna är byggnaden utpekad som av kompletterande värde. Det är inte den högsta skyddsklassningen. Därför skulle byggnaden kunna rivas. Samtidigt är Karantänen en av få byggnader som finns kvar från tiden då Norra hamnen var hamn- och järnvägsområde, så medan vissa menar att den bör rivas för att ge plats åt något nytt, finns det andra som tycker att den bör bevaras.

Människor tycker olika. Om byggnaden ska kunna bevaras så måste vissa akuta åtgärder i fastigheten göras. Därför läggs nu ett nytt provisoriskt tak och en del av byggnaden fixas till så att den kan hysa utställningen av arkitekternas förslag under sommaren 2022.

Stadsledningsförvaltningen har tilldelats 3 miljoner kronor. De pengarna används för kostnader i samband med invånardialogen, akuta renoveringsåtgärder på byggnaden samt för arvode till de arkitekter som kommer att arbeta med att visualisera förslag.

Invånardialogen handlar om hela platsen, alltså inte bara om själva Karantänsbyggnaden. Hela tomten är ungefär 5000 kvadratmeter. Idag finns förutom själva Karantänsbyggnaden även två restauranger och en parkeringsplats på tomten.

Byggnaden är i 1,5 våningsplan på sammanlagt cirka 700 kvadratmeter.

Under sommaren 2022 kommer de att kunna bedriva sin verksamhet som vanligt. Därefter beror det på vilken inriktning platsen ska få. De här två verksamheterna arrenderar marken från staden för ett år i taget.

Under H22 City Expo som pågår mellan den 30 maj och den 3 juli fortsätter dialogen. Nu öppnar staden en del av Karantänen så att den som vill kan uppleva byggnaden inifrån. Här kommer arkitekternas förslag att visas upp och det blir möjligt att lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Efter sommaren 2022 tror vi att det finns en tydlig inriktning för hur platsen ska utvecklas. Därefter kommer det att krävas flera beslut i den fortsatta processen för att realisera projektet. Tiden för genomförande beror på vad som kommer fram i dialogen.

Jag har en fråga om detta projekt

Vi lyssnar i denna dialog

Karin Falk

Karin Falk

Demokratisamordnare
Malin Johnsson

Malin Johnsson

Projektledare och krångelombudsman

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157