Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns tre arkitektförslag för karantänentomten

Vad känner du för förslagen och vad du bedömer som bra och mindre bra? Genom dina synpunkter får staden vägledning i arbetet framåt.

Längre ner på sidan har du möjlighet att berätta vad du känner för förslagen och vad du bedömmer som bra och mindre bra. Tänk på att det inte är en tävling. Helsingborgs stad ska inte kora en vinnare. Längre fram kan förslagen komma att omarbetas, förkastas eller kombineras. Genom dina och andras synpunkter får staden vägledning i det arbetet. Det tackar vi för!

Här kan du tycka till om förslagen!

Svara på några frågor och berätta vad som är bra och mindre bra. Längre fram kan förslagen komma att omarbetas, förkastas eller kombineras.

Flygbild över gröningen med Karantänen-området omringat i rött

Karantänen är mer än ett gammalt hus. Det är en plats på bästa läge intill Gröningen i centrala Helsingborg.

Tyck till om de tre förslagen till och med den 15 augusti

Invånardialogen om karantänentomtens framtid startade i vintras. Drygt 1000 helsingborgare deltog genom att skicka in tankar och förslag till hur platsen skulle kunna utvecklas. Det resulterade i en sammanställning med idéer och medskick som gick vidare till tre arkitektgrupper. Nu under sommaren välkomnar vi helsingborgarna att trycka till om de tre förslagen. Dialogen håller öppet till och med den 15 augusti.

Efter sommaren kommer bidragen i dialogen att sammanställas och kommuniceras. Projektets fortsättning beror på vad som kommer fram i dialogen. Kanske är helsingborgarna ganska överens i sina synpunkter, kanske inte. Kanske behöver något eller några av förslagen utvecklas vidare. Eventuellt behövs en ny detaljplan för att något av förslagen ska kunna bli verklighet. Längre fram kan staden utlysa en markanvisningstävling för att hitta intresserade aktörer. Steg för steg arbetar vi oss fram till något som ska bli en bra, trygg och attraktiv framtid för den här unika platsen.

QR-kod

Scanna QR-koden för att komma till dialogen på din telefon eller platta

Det här händer i dialogen:

 • Tidslinjepost 1 - complete

  Dialogfas 1

  27 december 2021 - 27 februari 2022
  Under den här perioden kunde helsingborgare lämna synpunkter, tankar och förslag om karantänentomtens framtid.

 • Tidslinjepost 2 - complete

  Sammanställning av invånarnas bidrag

  28 februari 2022 - 24 mars 2022
  Bidragen i dialogen sammanställdes och analyserades. Under den här perioden genomförde staden också en upphandling av tre arkitektgrupper.

 • Tidslinjepost 3 - complete

  Arkitekter ritar på förslag

  25 mars 2022 - 29 maj 2022
  De tre upphandlade arkitektgrupperna ritar sina förslag och tar fram presentationsmaterial inför sommarens utställning.

 • Tidslinjepost 4 - active

  Dialogfas 2

  Under H22 City Expo och fram till 15 augusti 2022
  Under H22 City Expo har staden öppnat en del av Karantänen för allmänheten. Där visades arkitekternas förslag. Efter City Expo håller dialogen öppet till och med 15 augusti.

 • Tidslinjepost 5 - incomplete

  Underlag till beslut

  Sammanställning och plan för fortsatt arbete

  Efter sommaren sammanställs bidragen i dialogfas 2. Om dialogen pekar ut ett av förslagen blir det detta förslag som får fungera som underlag i den fortsatta utvecklingen av platsen. En annan möjlig väg framåt kan vara en kombination av flera förslag.

  Den fortsatta processen för genomförandet behöver planeras och anpassas till funktioner och innehåll som ska finnas på platsen i framtiden.


Karantänen i historien


Frågor och svar om dialogen om Karantänen

Syftet med dialogen är att hitta en inriktning till den framtida utvecklingen av karantänentomten. I den första dialogfasen handlade det om att fånga in behov och invånarnas idéer. Den andra dialogfasen kretsar kring olika förslag till lösningar.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som har tagit initiativ till medborgardialogen och kommunfullmäktige ställde sig bakom initiativet i ett beslut i september 2021. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för processen för utvecklingen av Karantänen.

I bevarandeprogrammet för Helsingborgs stadskärna är byggnaden utpekad som av kompletterande värde. Det är inte den högsta skyddsklassningen. Därför skulle byggnaden kunna rivas. Samtidigt är Karantänen en av få byggnader som finns kvar från tiden då Norra hamnen var hamn- och järnvägsområde, så medan vissa menar att den bör rivas för att ge plats åt något nytt, finns det andra som tycker att den bör bevaras.

Den gamla Karantänen är i dåligt skick. Under våren har staden genomfört några akuta åtgärder så att byggnaden ska kunna bevaras, om det blir det som staden väljer att göra längre fram. Byggnaden har städats, fått ett nytt papptak, nya takkupor och delvis ny el. Det är den norra delen av byggnaden som nu är öppen för allmänheten och där utställningen finns under H22 City Expo.

Stadsledningsförvaltningen har tilldelats 3 miljoner kronor. De pengarna har används för kostnader i samband med invånardialogen, akuta renoveringsåtgärder på byggnaden samt för arvode till de arkitekter som har arbetat med att rita förslag.

Invånardialogen handlar om hela platsen, alltså inte bara om själva karantänsbyggnaden. Hela tomten är ungefär 5000 kvadratmeter. Idag finns förutom själva Karantänsbyggnaden även två restauranger och en parkeringsplats på tomten.

Byggnaden är i 1,5 våningsplan på sammanlagt cirka 700 kvadratmeter.

Under sommaren 2022 kan de bedriva sin verksamhet som vanligt. Därefter beror det på vilken inriktning platsen ska få. De här två verksamheterna arrenderar marken från staden för ett år i taget.

Efter sommaren 2022 tror vi att det finns en tydlig inriktning för hur platsen ska utvecklas. Därefter kommer det att krävas flera beslut i den fortsatta processen för att realisera projektet. Tiden för genomförande beror på vad som kommer fram i dialogen.

Jag har en fråga om detta projekt

Vi lyssnar i denna dialog

Karin Falk

Karin Falk

Demokratisamordnare
Malin Johnsson

Malin Johnsson

Projektledare och krångelombudsman

Telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00

E-post
kontaktcenter@helsingborg.se

Hemsida:
https://helsingborg.se/

Organisationsnummer: 212000-1157