Nyheter

Insikterna från dialogen om Laröd centrum är publicerade

9 november 2021

Läs rapporten med insikter.

Här kan du både läsa rapporten med insikter i sin helhet.

Under våren och sommaren 2021 genomförde Helsingborgs stad en dialog med invånarna i Laröd. Mellan 22 maj och 6 juli fanns möjligheten att svara på en enkät och att anmäla sig till en fördjupande intervju. Totalt svarade 450 personer på enkäten, 64 personer har anmält intresse för projektet och vi genomförde 15 intervjuer. Vi delade ut intervjuplatser genom lottning.

Dialogen fokuserade på fyra frågeställningar:

  • Vilka kvalitéer uppskattar du i Laröd idag?
  • Vilka funktioner värdesätter du i ett stadsdelscentrum?
  • Finns några goda exempel vi kan titta på när vi förnyar Laröd centrum.
  • Hur möter de två olika centrumplaceringarna dina behov och hur du rör dig i stadsdelen?

För samtliga frågor på enkäten fanns möjlighet att ange fritextsvar.

Under intervjuerna har två tjänstepersoner från projektet medverkat, en som lett samtalet och en som antecknat. Intervjuerna har varit baserade på de fyra frågeställningarna med fördjupning och följdfrågor.

Utifrån materialet hittade vi mönster och kluster
Information från respektive intervju såsom citat, åsikter, aktiviteter, idéer och upplevelser har plockats ut ur anteckningarna och anonymiserats. Samma sak har gjort för samtliga fritextsvar (totalt 804 fritextsvar fördelat på de fyra frågorna).

Därefter har materialet klustrats för att hitta mönster (vad flera personer gör, säger, tycker eller upplever). Utifrån kluster har vi formulerat insikter. Insikterna är påståenden som beskriver upptäckter vi gjort utifrån vad flera personer sagt. Det kan vara ny information, eller det kan vara information som bekräftar en bild vi redan hade. Nu finns en rapport framtagen som redovisar dessa insikter. Du kan ta del an den här!

Bild på kluster

Bild från klustring av insikter kopplat till lokalisering.